Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Finance

Informace pro uchazeče

Doktorské studium ve studijním programu Finance navazuje na absolvování navazujících magisterských studijních programů na fakultě, zejména Finance a Finance a Účetnictví. Obecně lze však nastoupit do studia z jakéhokoliv studijního programu.
Studium na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava je koncipováno jako 4leté. Studium se uskutečňuje dle osobních studijních plánů doktoranda, ve kterém se studentovi stanoví, které předměty jsou pro něj povinné a jaké jsou podrobnosti a časové rozvržení jeho dalšího studia i odborné vědecké činnosti, studium na jiných pracovištích, včetně zahraničních, zaměření disertační práce a pedagogické aktivity.

Profese

  • Akademický pracovník
  • Výzkumný pracovník
  • Finanční analytik
  • Riskmanager
Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0412D050003
Název programu česky Finance
Název programu anglicky Finance
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra financí
Garant prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Klíčová slova Finanční rozhodování
Mezinárodní finance
Bankovnictví a pojišťovnictví
Finance podniku
Finanční trhy