Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Ekonomické teorie

Informace pro uchazeče

Program nabízí nejvyšší formu institucionalizovaného ekonomického vzdělání. Je zaměřen převážně teoreticky, jak je zřejmé již z jeho nominálního označení. Je proto určen především těm zájemcům, kteří chápou význam ekonomické teorie
pro praktickou hospodářskou činnost a kteří mají sklon k analytickému teoretickému myšlení.
Předpokladem přijetí ke studiu je absolvování předcházejících stupňů ekonomického vzdělání, to znamená stupně bakalářského a magisterského. Nezbytná je i znalost anglického jazyka a matematického aparátu, umožňující studium zahraničních odborných textů.

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód programu P6201
Název programu česky Ekonomické teorie
Název programu anglicky Economic Theory
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra ekonomie
Garant prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Klíčová slova Obecná ekonomická teorie
Metodologie ekonomické vědy
Ekonomické modely
Mikroekonomie
Makroekonomie