Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Ekonomika a management

Informace pro uchazeče

Doktorské studium v oboru Podniková ekonomika a management umožňuje svou strukturou a obsahovým zaměřením navázat na znalosti získané z magisterského studia tohoto oboru. Jde o významně výzkumně orientované znalosti a dovednosti spojené se studiem řady předmětů, které jsou vázány na funkční oblasti podnikových systémů. V rámci vědecko-výzkumné přípravy jsou posluchači připravováni v předmětech včetně aplikace řady exaktních metod, které umožňují zvýšit efektivnost jak analytické činnosti v podniku, tak hledání a hodnocení variant řešení různých podnikových problémů. V rámci studia studenti také zpracovávají výzkumně odborné práce s využitím exaktních metod a přístupů k řešení témat těchto prací. Tyto práce pak mají umožnit zpracování konečné doktorské disertační práce s významným obsahem této práce orientovaným jako práce výzkumného charakteru. Zpracování této práce je vrcholným cílem doktorského studia v uvedeném oboru. Po celé studium jsou posluchači vedeni odborně fundovanými školiteli.
Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
němčina
angličtina
Kód programu P6208
Název programu česky Ekonomika a management
Název programu anglicky Economics and Management
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra managementu
Garant prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Klíčová slova analytické činnosti a metody analýzy, systémy komunikace
účetnictví, obchodní právo, finanční řízení, podnikání
Podniková ekonomika, management, marketing a obchod
lidské zdroje, výkonnost podniku
systémy a metody rozhodování, organizace a organizační struktury