Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Sportovní management

Informace pro uchazeče

Dobří sportovci staví na talentu a disciplíně. Na vrchol sportovního světa se ale dostanou jen ti, kteří mají po boku taky schopného manažera. Je to totiž on, kdo jim zajistí propagaci, sponzory, regeneraci i odborné vedení tréninkového procesu, stejně jako pomůže s orientací v moderních technologiích výroby sportovního zboží. Máte to v sobě? Pak nezbývá než se naučit plavat ve vodách sportovního byznysu.

Během tří let studia se dozvíte, co všechno obnáší pozice sportovního manažera a jak ji ustát. Poznáte zákony sportovního managementu a marketingu, proniknete do sociologie sportu a sportovní etiky. Stanete se odborníkem nejen v oblasti sponzoringu a sportovní reklamy, ale i zdravého životního stylu. Budete se orientovat v negativních jevech současného sportu a snažit se nacházet řešení k jejich odstranění.

Jaké předměty vás čekají?
● Sportovní management a marketing
● Profesní etika a etika sportu
● Sociologie a filozofie tělesné kultury
● Manažerské dovednosti
● Sportovní trénink
● Výběrový sport

Profese

 • Specialista na pořádání sportovních soutěží, turnajů od republikových po mezinárodní
 • Kvalifikovaný odborník zabývající se zdravým životním stylem široké populace
 • Odborník v organizování sportovní činnosti a soutěží pro handicapované sportovce
 • Pracovník Sportovních center ČR
 • Pracovník cestovních kanceláří s turistickými a sportovně-rekreačními programy
 • Manažer sportovních klubů, tělovýchovných jednot, sdružení a organizací
 • Specialista pro vyhledávání sportovních talentů a pro práci s talentovanou mládeží
 • Sportovní trenér
 • Manažer podniku
 • Pracovník reklamních a marketingových agentur se sportovním zaměřením
 • Školitel
 • Poradce
 • Manažer v oblasti nabídky sportovních služeb různého charakteru
 • Instruktor
 • Vedoucí výroby a prodeje sportovních produktů
 • Vedoucí hospodářského nebo marketingového úseku sportovního klubu
 • Vedoucí sportovních středisek řízených armádou nebo policií ČR
 • Vedoucí odborů pro tělesnou výchovu a sport při zastupitelstvech krajů, měst a obcí

Dovednosti

 • Pochopení psychologických aspektů reklamy
 • Znalost systematických a analytických metod v managementu
 • Znalost etických práv a problémů ve sportovním prostředí
 • Znalost marketingového mixu
 • Znalost nástrojů marketingové komunikace
 • Znalosti marketingové koncepce
 • Ekonomické analýzy hospodaření podniku
 • Tvorba marketingové strategie a marketingového plánu
 • Analytické dovednosti
 • Sestavení komunikačního a mediálního plánu
 • Znalost HR managementu
 • Aplikace manažerských dovedností
 • Tvorba strategické analýzy a plánů

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Ekonomika a management
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S05
Název specializace česky Sportovní management
Název specializace anglicky Sports management
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra managementu
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova sportovní management
sportovní etika
sportovní marketing
sociologie sportu
tělesná kultura