Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Ekonomický rozvoj

Informace pro uchazeče

Pochopit současné ekonomické problémy a dokázat navrhnout efektivní řešení, to není jednoduchý úkol. Je to ale právě touha čelit náročným výzvám, která vám umožňuje stát se hospodářským lídrem. Práce v mezinárodních institucích, vládních organizacích a veřejné správě, ve finančním sektoru, v prestižních poradenských firmách nebo na manažerských postech významných společností a organizací – přesně to našim absolventům umožňuje měnit svět kolem sebe a přispívat k jeho rozvoji.
Navazující studium Ekonomického rozvoje vám pomůže stát se vysoce kvalifikovaným odborníkem, který dokáže analyzovat a řešit ekonomické problémy na všech úrovních ekonomiky. Získáte rozsáhlé vzdělání v nástrojích a metodách potřebných pro pochopení komplexních otázek hospodářské politiky a dalších specializovaných oblastí ekonomie. Absolventi tak chápou ekonomiku v celé její šíři a složitosti.

Jaké předměty vás čekají?
• Ekonomický růst a rozvoj
• Behaviorální a environmentální ekonomie
• Ekonomie mezinárodního obchodu
• Ekonomie migrace
• Aplikovaná ekonometrie

Profese

 • Odborník v institucích Evropské unie a mezinárodních organizacích
 • Vedoucí ekonom v soukromé sféře, lokálních, národních a mezinárodních institucích
 • Manažer ve firmách, poradenských institucích, neziskových organizací apod.
 • Výzkumný pracovník
 • Ekonomický analytik
 • Ředitel a odborný ředitel firem a institucí
 • Hlavní ekonom
 • Specialista služeb zaměstnanosti
 • Specialista v oblasti regionálního rozvoje
 • Vedoucí pracovník na ekonomickém, provozním a personálním útvaru
 • Projektový specialista v oblasti přípravy a realizace národních projektů
 • Manažer podniku
 • HR konzultant

Dovednosti

 • Znalost fungování EU
 • Příprava a realizace mezinárodních projektů
 • Znalost a analýza tržního prostředí
 • Koordinace a vedení týmu technických a analytických pracovníků
 • Znalost statistického SW
 • Analytické dovednosti
 • Znalosti fungování hospodářské politiky, veřejné správy a samosprávy
 • Analýza a modelování procesů
 • Znalosti v oblasti monetární politiky, finančních trhů a podnikových financí
Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Aplikovaná ekonomie
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace česky Ekonomický rozvoj
Název specializace anglicky Economic Development
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra národohospodářská
Zodpovědná osoba prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Trh práce
Aplikovaná ekonomie
Ekonomický rozvoj
Monetární politika
Hospodářská politika