Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Ekonomika a právo v podnikání

Informace pro uchazeče

Právo je jako šachová partie. Musíte předvídat kroky soupeře, kombinovat a vědět, kdy dát mat. Naučíme vás, jak ovládnout pravidla hry. Poradíte si s komplexními otázkami právních předpisů v Česku i Evropě, zorientujete se v problematice legislativy a dokážete se rozhodovat v podnikání samostatně na základě svých vlastních poznatků.

V podnikatelských kruzích totiž nic nedoplňuje znalost ekonomiky lépe, než právní povědomí. Díky této kombinaci oborů budete schopni odevzdávat úřadům a soudům kvalifikovaná podání či uzavírat obchodní, pojistné a licenční smlouvy. Navíc porozumíte principům obchodování s cennými papíry a proniknete do problematiky českého a mezinárodního obchodního práva.

Jaké předměty vás čekají?
● Právo mezinárodního obchodu
● Bankovnictví a kapitálové trhy
● Finanční a daňové právo
● Ekonomika a řízení podniku
● Právní předpisy v podnikání

Profese

 • Prokurista
 • Specialista v pojišťovnictví
 • Pracovník finančních a právních útvarů státní správy
 • Interní auditor specialista
 • Auditor
 • Insolvenční správce
 • Celní deklarant
 • Člen orgánu obchodní korporace
 • Referent specialista regulace finančního trhu nebo specialista státní kontroly na finančním trhu
 • Pojišťovací zprostředkovatel
 • Daňový poradce
 • Vedoucí pracovník na právním nebo ekonomickém oddělení
 • Ekonom v korporátní sféře, neziskových organizacích a municipalitách
 • Manažer zahraničního obchodu

Dovednosti

 • Znalost správního řízení
 • Znalosti ochrany spotřebitele na finančním trhu
 • Znalost mezinárodního obchodu
 • Znalost fungování EU
 • Orientace v ochraně osobních údajů
 • Znalost závazkového práva
 • Znalost právních předpisů v podnikání
 • Znalost strategického plánování a managementu
 • Znalost a orientace v pojišťovnictví
 • Znalost právní terminologie
 • Hodnocení pojistných produktů
 • Analytické dovednosti
 • Znalosti obchodního tajemství
 • Aplikování právních/ekonomických nástrojů pro řešení problémů

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Ekonomika a management
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S03
Název specializace česky Ekonomika a právo v podnikání
Název specializace anglicky Economics and Law in Business
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra práva
Zodpovědná osoba doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova obchodní právo, finanční řízení
mezinárodní obchod
právní předpisy v podnikání
ekonomika a právo v podnikání
finanční, daňové a pojistné právo