• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Systémové inženýrství a informatika

Uplatnění absolventa

Systémový analytik a projektant, specialista na organizační projektování, vedoucí týmu pro řešení úloh systémového inženýrství, projektový manažer, konzultant.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Kód N6209
Název česky Systémové inženýrství a informatika
Název anglicky Systems Engineering and Informatics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra systémového inženýrství