• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Marketing a obchod

Informace pro uchazeče

Obor navazuje na bakalářské studium daného oboru a prohlubuje jeho znalosti v oblastech, které jsou potřebné pro marketingové ovlivňování trhu a úspěšnou realizaci obchodních aktivit. Filozofie oboru je budována především na znalostech z marketingového řízení a z oblasti tržní aplikace marketingu (mezinárodní marketing, marketing služeb, business marketing) a obchodních dovedností (řízení nákupu, řízení maloobchodu, zahraničně obchodní operace). Absolventi oboru mohou pracovat jako manažeři v marketingovém a obchodním oddělení výrobních společností a jako manažeři v obchodních společnostech (i mezinárodních). Rovněž lze absolventy oboru najít v reklamních, výzkumných a mediálních agenturách nebo mohou působit jako tiskoví mluvčí ve společnostech a institucích.

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 6208T062
Název česky Marketing a obchod
Název anglicky Marketing and Business
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra marketingu a obchodu
Garant doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Klíčová slova výzkum
marketing
marketingové řízení
obchodní strategie