Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • O přijetí na magisterské programy se mohou ucházet absolventi bakalářského studia.
 • Běžná doba studia v magisterských programech je 2 roky.
 • Studium v magisterských programech končí státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
 • Absolventům získají titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“ před jménem.

Informace pro „kombinované“ (dálkové) studium: výuka probíhá vždy v pátky (cca od 13-14h.) a některé soboty.

Studijní specializace Účetnictví a daně

O studijním programu

Někdy se může zdát, že klíčem k úspěchu firmy je schopný ředitel. To ale nestačí. Pilířů je totiž více. Kromě zkušeného managementu je třeba mít také výborného ekonoma, hlavního účetního, daňového poradce, interního auditora či vedoucího controllingu. To vše jsou profesní pozice, po kterých je v praxi neustálá poptávka a na které vás naše specializace dokáže výborně připravit.

Během magisterského studia specializace Účetnictví a daně své znalosti prohloubíte mimo jiné o oblasti složitých účetních a daňových transakcí v obchodních korporacích, konsolidace a auditingu, ale také bankovnictví a další zajímavé okruhy. Naučíte se aplikovat pokročilé oceňovací přístupy, seznámíme vás se zásadami vykazování podle mezinárodních standardů a také s daňovou teorií a politikou nejen v rámci EU. Budete se orientovat na finančních trzích a poznáte různé formy ukončení podnikatelské činnosti – protože i likvidace firmy je koneckonců součástí podnikatelské praxe.

Jaké předměty vás čekají?
● Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
● Účetnictví obchodních společností
● Daňová teorie a politika
● Oceňování a akvizice
● Audit v účetnictví

Profese

 • Insolvenční správce
 • Vedoucí pracovník účetních, daňových a ekonomických oddělení
 • Odborný a vrchní referent finančního úřadu
 • Znalec v oboru ekonomika - odvětví účetní evidence a specialista v daném oboru
 • Asistent auditora
 • IFRS specialista a specialista oddělení controllingu, konsolidace a reportingu
 • Ekonom a manažer
 • Interní auditor
 • Vedoucí referent a metodik kontrolních oddělení
 • Specialista finančních a kontrolních oddělení
 • Statutární auditor
 • Účetní a daňový poradce

Dovednosti

 • Znalost daňové evidence a účetnictví fyzických osob
 • Orientace v oblasti nestátních neziskových organizací
 • Pokročilé znalosti daní a veřejných financí
 • Orientace v oblasti účetního výkaznictví a finanční analýze
 • Znalost auditingu
 • Orientace v oblasti finančního účetnictví
 • Znalost controlingu, konsolidace a reportingu
 • Aplikace pracovněprávních předpisů
 • Znalost finančního účetnictví a daní
 • Ekonomické analýzy hospodaření podniku
 • Orientace v oblasti přímých daní
 • Orientace v oblasti nepřímých daní
 • Orientace v oblasti manažerského účetnictví
 • Znalost insolvenčního řízení a agendy
 • Orientace v oblasti mzdového účetnictví
 • Znalost finančních kalkulací a tvorby ceny
 • Znalost daňové politiky EU včetně příslušné legislativy
 • Znalost daňových a obchodněprávních vztahů

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Finance a účetnictví
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace česky Účetnictví a daně
Název specializace anglicky Accounting and Taxes
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra účetnictví a daní
Zodpovědná osoba prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Manažerské účetnictví
Daně
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Konsolidace a auditing
Účetnictví
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Kontakt:

Šodková Iveta
Studijní oddělení

Phone number: +420 597 322 331
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz