Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • O přijetí na magisterské programy se mohou ucházet absolventi bakalářského studia.
 • Běžná doba studia v magisterských programech je 2 roky.
 • Studium v magisterských programech končí státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
 • Absolventům získají titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“ před jménem.

Informace pro „kombinované“ (dálkové) studium: výuka probíhá vždy v pátky (cca od 13-14h.) a některé soboty.

Studijní specializace Ekonomický rozvoj

O studijním programu

Pochopit současné ekonomické problémy a dokázat navrhnout efektivní řešení, to není jednoduchý úkol. Je to ale právě touha čelit náročným výzvám, která vám umožňuje stát se hospodářským lídrem. Práce v mezinárodních institucích, vládních organizacích a veřejné správě, ve finančním sektoru, v prestižních poradenských firmách nebo na manažerských postech významných společností a organizací – přesně to našim absolventům umožňuje měnit svět kolem sebe a přispívat k jeho rozvoji.
Navazující studium Ekonomického rozvoje vám pomůže stát se vysoce kvalifikovaným odborníkem, který dokáže analyzovat a řešit ekonomické problémy na všech úrovních ekonomiky. Získáte rozsáhlé vzdělání v nástrojích a metodách potřebných pro pochopení komplexních otázek hospodářské politiky a dalších specializovaných oblastí ekonomie. Absolventi tak chápou ekonomiku v celé její šíři a složitosti.

Jaké předměty vás čekají?
• Ekonomický růst a rozvoj
• Behaviorální a environmentální ekonomie
• Ekonomie mezinárodního obchodu
• Ekonomie migrace
• Aplikovaná ekonometrie

Profese

 • Vedoucí ekonom v soukromé sféře, lokálních, národních a mezinárodních institucích
 • Specialista služeb zaměstnanosti
 • Vedoucí pracovník na ekonomickém, provozním a personálním útvaru
 • Projektový specialista v oblasti přípravy a realizace národních projektů
 • Ekonomický analytik
 • Specialista v oblasti regionálního rozvoje
 • Ředitel a odborný ředitel firem a institucí
 • Hlavní ekonom
 • Výzkumný pracovník
 • Odborník v institucích Evropské unie a mezinárodních organizacích
 • Manažer ve firmách, poradenských institucích, neziskových organizací apod.
 • Manažer podniku
 • HR konzultant

Dovednosti

 • Znalost fungování EU
 • Znalost a analýza tržního prostředí
 • Analytické dovednosti
 • Analýza a modelování procesů
 • Znalosti fungování hospodářské politiky, veřejné správy a samosprávy
 • Znalost statistického SW
 • Koordinace a vedení týmu technických a analytických pracovníků
 • Příprava a realizace mezinárodních projektů
 • Znalosti v oblasti monetární politiky, finančních trhů a podnikových financí

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Aplikovaná ekonomie
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace česky Ekonomický rozvoj
Název specializace anglicky Economic Development
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra národohospodářská
Zodpovědná osoba prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Trh práce
Ekonomický rozvoj
Aplikovaná ekonomie
Monetární politika
Hospodářská politika
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Kontakt:

Šodková Iveta
Studijní oddělení

Phone number: +420 597 322 331
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz