Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • O přijetí na magisterské programy se mohou ucházet absolventi bakalářského studia.
 • Běžná doba studia v magisterských programech je 2 roky.
 • Studium v magisterských programech končí státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
 • Absolventům získají titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“ před jménem.

Informace pro „kombinované“ (dálkové) studium: výuka probíhá vždy v pátky (cca od 13-14h.) a některé soboty.

Studijní specializace Ekonomika a právo v podnikání

Informace pro uchazeče

Právo je jako šachová partie. Musíte předvídat kroky soupeře, kombinovat a vědět, kdy dát mat. Naučíme vás, jak ovládnout pravidla hry. Poradíte si s komplexními otázkami právních předpisů v Česku i Evropě, zorientujete se v problematice legislativy a dokážete se rozhodovat v podnikání samostatně na základě svých vlastních poznatků.

V podnikatelských kruzích totiž nic nedoplňuje znalost ekonomiky lépe, než právní povědomí. Díky této kombinaci oborů budete schopni odevzdávat úřadům a soudům kvalifikovaná podání či uzavírat obchodní, pojistné a licenční smlouvy. Navíc porozumíte principům obchodování s cennými papíry a proniknete do problematiky českého a mezinárodního obchodního práva.

Jaké předměty vás čekají?
● Právo mezinárodního obchodu
● Bankovnictví a kapitálové trhy
● Finanční a daňové právo
● Ekonomika a řízení podniku
● Právní předpisy v podnikání

Profese

 • Pracovník finančních a právních útvarů státní správy
 • Auditor
 • Ekonom v korporátní sféře, neziskových organizacích a municipalitách
 • Prokurista
 • Referent specialista regulace finančního trhu nebo specialista státní kontroly na finančním trhu
 • Člen orgánu obchodní korporace
 • Pojišťovací zprostředkovatel
 • Manažer zahraničního obchodu
 • Interní auditor specialista
 • Celní deklarant
 • Specialista v pojišťovnictví
 • Daňový poradce
 • Vedoucí pracovník na právním nebo ekonomickém oddělení
 • Insolvenční správce

Dovednosti

 • Aplikování právních/ekonomických nástrojů pro řešení problémů
 • Znalost právních předpisů v podnikání
 • Znalosti obchodního tajemství
 • Hodnocení pojistných produktů
 • Znalost a orientace v pojišťovnictví
 • Znalost strategického plánování a managementu
 • Znalost správního řízení
 • Znalosti ochrany spotřebitele na finančním trhu
 • Znalost mezinárodního obchodu
 • Znalost právní terminologie
 • Znalost fungování EU
 • Orientace v ochraně osobních údajů
 • Analytické dovednosti
 • Znalost závazkového práva

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Ekonomika a management
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S03
Název specializace česky Ekonomika a právo v podnikání
Název specializace anglicky Economics and Law in Business
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra práva
Zodpovědná osoba doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Klíčová slova obchodní právo, finanční řízení
mezinárodní obchod
právní předpisy v podnikání
ekonomika a právo v podnikání
finanční, daňové a pojistné právo
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Kontakt:

Šodková Iveta
Studijní oddělení

Phone number: +420 597 322 331
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz