• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Informatika v ekonomice

Informace pro uchazeče

Prozkoumat, navrhnout, implementovat. To bude vaše mantra. Informatika v ekonomice je pro studenty, kterým nestačí pohladit nové znalosti jen tak po povrchu. Biflování není váš styl, chcete věci pochopit a poznat jejich souvislosti. A my vám k tomu dáme prostor. Společně se naučíme řešit ekonomické problémy pomocí IT a rozhodovat se efektivně. Díky skloubení analytického myšlení a kreativity.

Během magisterského studia proniknete do softwarového inženýrství a řízení bezpečnosti informací. Budete ovládat pokročilé analýzy dat. Vyznáte se v projektovém managementu. Poznáte moderní soft computingové metody jako jsou neuronové sítě a principy umělé inteligence. A navíc budete mít příležitost získané dovednosti otestovat v praxi.

Jaké předměty vás čekají?
● Business Intelligence
● Softwarové inženýrství
● Strategický management
● Soft Computing v ekonomice
● Projektové řízení

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 6209T017
Název česky Informatika v ekonomice
Název anglicky Informatics in Economics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra aplikované informatiky
Garant prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Klíčová slova Management IT
Ekonomie
Informační systémy
Podniková informatika