Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

pro studenty bakalářského studia v prezenční formě na EkF VŠB-TU Ostrava

(zimní semestr 2020/2021)

Katedra účetnictví a daní nabízí studentům přípravný kurz účetnictví, který je koncipován jako úvod do problematiky účetnictví s vysvětlením základů účetnictví a je určen především pro studenty gymnázií a studenty jiných typů středních škol, kteří v rámci středoškolské výuky neměli předmět Účetnictví.

Cílem přípravného kurzu je lépe studentům vysvětlit a přiblížit základní principy, formu a vedení účetnictví, typologie účtů a účtování základních účetních případů. Intenzivní kurz umožní studentům získat znalosti a přehled k lepšímu pochopení učiva z účetnictví, které pak bude požadováno na zápočtu a ke zkoušce z předmětu Účetnictví, Účetnictví a daně popřípadě Účetnictví A, B.

Kurz bude veden zkušenými pedagogy katedry účetnictví a daní (Ing. Jana Hakalová, Ph.D. – vedoucí katedry, Ing. Marcela Palochová, Ph.D.)

Termín, místo a cena

14. 9. – 24. 9. 2020

(první a druhý týden zimního semestru)
vždy po-čt od 8.00 - 9.00 hod.

učebna B 374
(případně B 436)

450 Kč
Informace o způsobu úhrady obdržíte po úspěšném přihlášení do kurzu.

Přihláška

nejpozději do středy 9. 9. 2020

Přihlášku je možné odeslat e-mailem na adresu: eva.kralikova@vsb.cz. Do e-mailu je nutné uvést:

  • text: „Závazně se přihlašuji do Přípravného kurzu účetnictví pro zimní semestr 2020/2021“
  • dále uveďte Vaše jméno a příjmení
  • Vaši e-mailovou adresu.

Po odeslání přihlášky dostanete do druhého dne vyrozumění o přijetí (případně nepřijetí) do kurzu s bližšími informacemi.

Počet účastníků

maximálně 35 studentů

(V případě velkého zájmu, budou studenti rozděleni do více skupin).

Forma kurzu

Kurz bude realizován formou krátkých vstupních přednášek a okamžitého procvičení dané látky na konkrétních praktických příkladech, včetně konzultací.

Obsah přípravného kurzu

  Datum Téma

1.

14. 9. 2020

Základní právní úprava účetnictví a úvod do problematiky.

2.

15. 9. 2020

Účtová osnova a účtový rozvrh pro podnikatele.

3.

16. 9. 2020

Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy.

4.

17. 9. 2020

Základní principy, forma a způsob vedení účetnictví.

5.

21. 9. 2020

Rozvahové účty – aktivní a pasivní účty.

6.

22. 9. 2020

Výsledkové účty – nákladové a výnosové účty.

7.

23. 9. 2020

Účtování na účtech – základní účetní případy.

8.

24. 9. 2020

Účtování na účtech – základní účetní případy.

Bonus

Studenti obdrží veškeré potřebné studijní materiály pro přípravný kurz zdarma. Další výhodou je, že studenti mohou konzultovat problematiku účetnictví během celého zimního semestru s lektory, kteří povedou přípravný kurz.

Kontakty

Ing. Jana Hakalová, Ph.D. (Katedra účetnictví a daní)

E-mail: jana.hakalova@vsb.cz

Tel.: 597 322 325

Ing. Marcela Palochová, Ph.D. (Katedra účetnictví a daní)

E-mail: marcela.palochova@vsb.cz

Tel.: 597 322 239