Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika

Oborová rada

 • Doucek Petr, prof. Ing. CSc. Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze
 • Farana Radim, prof. Ing. CSc., FEng. ÚI PEF Mendelova univerzita v Brně
 • Hančlová Jana, prof. Ing. CSc. - předseda oborové rady
 • Hudec Miroslav, doc. Dr. Ing.
 • Macurová Pavla, doc. Ing. CSc.
 • Marček Dušan, prof. Ing. CSc.
 • Martiník Ivo, doc. RNDr. Ph.D.
 • Močkoř Jiří, prof. RNDr. DrSc. Ostravská univerzita, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
 • Platoš Jan, doc. Ing. Ph.D.
 • Šalounová Dana, prof. RNDr. Ph.D.
 • Volná Eva, doc. RNDr. PaedDr. Ph.D. – Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
 • Zapletal František, doc. Mgr. Ing. Ph.D.
 • Zmeškal Zdeněk, prof. Dr. Ing.

Školitelé

 • Farana Radim, prof. Ing. CSc.
 • Friedrich Václav, doc. Ing. Ph.D.
 • Hančlová Jana, prof. Ing. CSc.
 • Hudec Miroslav, doc. Dr. Ing.
 • Macurová Pavla, doc. Ing. CSc.
 • Marček Dušan, prof. Ing. CSc.
 • Martiník Ivo, doc. RNDr. Ph.D.
 • Močkoř Jiří, prof. RNDr. DrSc.
 • Šalounová Dana, prof. RNDr. Ph.D.
 • Toloo Mehdi, prof. Ph.D.
 • Zapletal František, doc. Mgr. Ing. Ph.D.
 • Zmeškal Zdeněk, prof. Dr. Ing.