Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program: Ekonomika a management

Obor: Podniková ekonomika a management

Oborová rada

předseda:

doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.

místopředsedové:

doc. Ing. Macurová Pavla, CSc.

(předsedové pr. skupin)

doc. Ing. Spáčil Vojtěch, CSc.

členové:

prof. Ing. Dr. Iur. Mgr. Bělohlávek Alexander

 

doc. Ing. Friedrich Václav, Ph.D.

 

prof. Ing. Hučka Miroslav, CSc.

 

doc. Ing. Kauerová Lenka, CSc.

 

prof. Ing. Lenort Radim, Ph.D.

 

prof. Ing. Macháček Martin, Ph.D. et Ph.D.

 

prof. Ing. Majtán Štefan, Ph.D.

 

prof. Ing. Noskevičová Darja, CSc.

 

doc. JUDr. Ing. Šilhán Josef, Ph.D.

 

prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D.

 

prof. Dr. Ing. Zmeškal Zdeněk

 

 

Seznam školitelů 

 • Bařinová Dagmar, doc. Ing. Ph.D.
 • Bělohlávek Alexander, prof. Dr. Mgr. Ing.
 • Bieliková Alžběta, doc. Ing. Ph.D.
 • Blecharz Pavel, doc. Dr. Ing.
 • Dluhošová Dana, prof. Dr. Ing.
 • Durdová Irena, doc. RNDr. Ph.D.
 • Friedrich Václav, doc. Ing. Ph.D.
 • Halásková Martina, doc. Ing. CSc.
 • Hančlová Jana, prof. Ing, CSc.
 • Horváthová Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • Hučka Miroslav, prof. Ing. CSc.
 • Kauerová Lenka, doc. Ing. CSc.
 • Kern Jiří, prof. Ing. CSc.
 • Klabusayová Naděžda, doc. Ing. CSc.
 • Lacina Karel, prof. PhDr. DrSc.
 • Ludvík Ladislav, doc. Ing. CSc.
 • Macurová Pavla, doc. Ing. CSc.
 • Mikušová Marie, doc. Ing. Ph.D.
 • Mitrega Maciej, prof. PhD.
 • Noskevičová Darja, prof. Ing. CSc.
 • Oancea Bogdan, prof. Ph.D.
 • Rozehnalová Naděžda, prof. JUDr. CSc.
 • Spáčil Vojtěch, doc. Ing. CSc.
 • Svoboda Martin, doc. Ing. Ph.D.
 • Šalounová Dana, prof. RNDr. Ph.D.
 • Šilhán Josef, doc. JUDr. Ing. Ph.D.
 • Štefko Robert, prof. Dr. Ing. Ph.D.
 • Toloo Mehdi, prof. Dr.
 • Týč Vladimír, prof. JUDr. CSc.
 • Velčovská Šárka, doc. Ing. Ph.D.
 • Zapletal František, doc. Mg. Ing. Ph.D.
 • Zmeškal Zdeněk, prof. Dr. Ing.