Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program: Ekonomika a management

Oborová rada

 • Bělohlávek Alexander, prof. Dr. Mgr. Ing.
 • Friedrich Václav, doc. Ing. Ph.D.
 • Horváthová Petra, doc. Ing. Ph.D. - předseda oborové rady
 • Lenort Radim, prof. Ing. Ph.D.
 • Macurová Pavla, doc. Ing. CSc.
 • Mikušová Marie, doc. Ing. Ph.D.
 • Scholleová Hana, doc. RNDr. Ing. Ph.D.
 • Spáčil Vojtěch, doc. Ing. CSc.
 • Štefko Róbert, prof. Ing. Ph.D.
 • Zmeškal Zdeněk, prof. Dr. Ing.

Seznam školitelů 

 • Bařinová Dagmar, doc. Ing. Ph.D.
 • Bělohlávek Alexander, prof. Dr. Mgr. Ing.
 • Bieliková Alžbeta, doc. Ing. Ph.D.
 • Blecharz Pavel, doc. Dr. Ing.
 • Dluhošová Dana, prof. Dr. Ing.
 • Friedrich Václav, doc. Ing. Ph.D.
 • Hájek Oldřich, doc. RNDr. PhDr. Ph.D., MBA
 • Halásková Martina, doc. Ing. CSc.
 • Hančlová Jana, prof. Ing. CSc.
 • Horváthová Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • Kauerová Lenka, doc. Ing. Ph.D.
 • Klimsza Lucjan, doc. PhDr. ThDr. PhD.
 • Krajňák Michal, doc. Ing. Ph.D. MBA, LL.M.
 • Lukoszová Xenie, doc. Ing. Ph. D.
 • Macurová Pavla, doc. Ing. CSc.
 • Mikušová Marie, doc. Ing. Ph.D.
 • Mitrega Maciej, prof. PhD.
 • Mrkývka Petr, doc. JUDr. Ph.D.
 • Oancea Bogdan, prof. Ph.D.
 • Rozehnalová Naděžda, prof. JUDr. CSc.
 • Spáčil Vojtěch, doc. Ing. Ph.D.
 • Svoboda Martin, doc. Ing. Ph.D.
 • Šalounová Dana, prof. RNDr. Ph.D.
 • Toloo Mehdi, prof. Ph.D.
 • Velčovská Šárka, doc. Ing. Ph.D.
 • Zapletal František, doc. Mgr. Ing. Ph.D.
 • Zmeškal Zdeněk, prof. Dr. Ing.