• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
 • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Studijní program Účetnictví a daně

Informace pro uchazeče

Studijní program Účetnictví a daně patří mezi perspektivní a vyvíjející se program s praktickým zaměřením. Studenti během studia získají, mimo jiné, teoretické i praktické znalosti z problematiky účetnictví, přímých a nepřímých daní a práva podnikatelských subjektů, ale i subjektů z neziskové sféry a budou umět použít tyto informace k finančnímu rozhodování. Absolventi bakalářského studia mohou najít uplatnění jako vedoucí ekonomických, účetních a daňových oddělení, účetní a daňoví poradci, asistenti auditorů, ekonomové a finanční manažeři v obchodních korporacích apod.

Profese

 • Manažer na středním stupni řízení
 • Asistent auditora
 • Interní auditor
 • Vedoucí pracovník účetního oddělení v podnikatelském prostředí, neziskových organizacích a municipalitách
 • Zaměstnanec ekonomického oddělení v podnikatelském prostředí, neziskových organizacích a municipalitách
 • Hlavní účetní a odborný referent a metodik kontrolních oddělení
 • Asistent insolvenčního správce
 • Referent finančních úřadů a specialista v daném oboru
 • Vedoucí pracovník daňového oddělení v podnikatelském prostředí, neziskových organizacích a municipalitách
 • Účetní asistent a asistent daňových poradců
 • Finanční manažer na střední úrovni řízení

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0411A050001
Název česky Účetnictví a daně
Název anglicky Accounting and Taxes
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra účetnictví a daní
Garant prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Klíčová slova Daně
Účetnictví
Právo
Ekonomie
Mezinárodní účetnictví