• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Na nově akreditované bakalářské studijní programy se můžete přihlašovat až do 31.5.2019 !

STUDIJNÍ PLÁNY nově akreditovaných studijních programů

Studijní program Ekonomika a management

Informace pro uchazeče

Bakalářské studium v rámci programu Ekonomika a management umožňuje získat odborné znalosti a dovednosti zaměřené na pochopení a řízení manažerských funkcí a procesů organizací, především ziskových, ale rovněž neziskových. Absolvent oboru si osvojí poznatky z mikroekonomie a makroekonomie, matematiky, práva a z marketingu. Výuka je orientovaná do oblasti řízení provozní ekonomiky a analýzy její efektivnosti v napojení na účetnictví, daně a financování, marketingových aktivit, zvládnutí personálních procesů včetně odměňování, dále na hlubší znalosti z oblastí řízení výroby, ze strategie stanovení cen, z logistiky a z problematiky sociologických, psychologických a sociálně psychologických poznatků uplatňovaných v řídící činnosti. Pozornost je rovněž věnována řízení malých a středních firem a také získání relevantních manažerských dovedností.Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Kód B6208
Název česky Ekonomika a management
Název anglicky Economics and Management
Standardní délka studia 3 roky
Garant doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Klíčová slova marketing a obchod
ekonomika podniku
účetnictví a daně
ekonomika a právo v podnikání
management