• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Studijní program Ekonomika a management

Informace pro uchazeče

Bakalářské studium v rámci programu Ekonomika a management umožňuje získat odborné znalosti a dovednosti zaměřené na pochopení a řízení manažerských funkcí a procesů organizací, především ziskových, ale rovněž neziskových. Absolvent oboru si osvojí poznatky z mikroekonomie a makroekonomie, matematiky, práva a z marketingu. Výuka je orientovaná do oblasti řízení provozní ekonomiky a analýzy její efektivnosti v napojení na účetnictví, daně a financování, marketingových aktivit, zvládnutí personálních procesů včetně odměňování, dále na hlubší znalosti z oblastí řízení výroby, ze strategie stanovení cen, z logistiky a z problematiky sociologických, psychologických a sociálně psychologických poznatků uplatňovaných v řídící činnosti. Pozornost je rovněž věnována řízení malých a středních firem a také získání relevantních manažerských dovedností.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Kód B6208
Název česky Ekonomika a management
Název anglicky Economics and Management
Standardní délka studia 3 roky
Garant doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Klíčová slova marketing a obchod
ekonomika podniku
účetnictví a daně
ekonomika a právo v podnikání
management
Studijní plány forma prezenční (cs)
forma kombinovaná (cs)
forma prezenční - Valašské Meziříčí (cs)