• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Studijní program Ekonomika a management

Informace pro uchazeče

Studijní program pouze pro zahraniční uchazeče studijního oboru European Business Studies.
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód B6208
Název česky Ekonomika a management
Název anglicky Economics and Management
Standardní délka studia 3 roky
Garant doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Klíčová slova marketing a obchod
ekonomika podniku
účetnictví a daně
ekonomika a právo v podnikání
management