Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Běžná doba studia v bakalářských programech je 3 roky.
 • Studium končí státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšní absolventi získají titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“ před jménem.

Informace pro „kombinované“ (dálkové) studium: výuka probíhá vždy v pátky (cca od 13-14h.) a některé soboty.

Studijní specializace Sportovní management

Informace pro uchazeče

Dobří sportovci staví na talentu a disciplíně. Na vrchol sportovního světa se ale dostanou jen ti, kteří mají po boku taky schopného manažera. Je to totiž on, kdo jim zajistí propagaci, sponzory, regeneraci i odborné vedení tréninkového procesu, stejně jako pomůže s orientací v moderních technologiích výroby sportovního zboží. Máte to v sobě? Pak nezbývá než se naučit plavat ve vodách sportovního byznysu.

Během tří let studia se dozvíte, co všechno obnáší pozice sportovního manažera a jak ji ustát. Poznáte zákony sportovního managementu a marketingu, proniknete do sociologie sportu a sportovní etiky. Stanete se odborníkem nejen v oblasti sponzoringu a sportovní reklamy, ale i zdravého životního stylu. Budete se orientovat v negativních jevech současného sportu a snažit se nacházet řešení k jejich odstranění.

Jaké předměty vás čekají?
● Sportovní management a marketing
● Profesní etika a etika sportu
● Sociologie a filozofie tělesné kultury
● Manažerské dovednosti
● Sportovní trénink
● Výběrový sport

Profese

 • Specialista na pořádání sportovních soutěží, turnajů od republikových po mezinárodní
 • Kvalifikovaný odborník zabývající se zdravým životním stylem široké populace
 • Odborník v organizování sportovní činnosti a soutěží pro handicapované sportovce
 • Pracovník Sportovních center ČR
 • Pracovník cestovních kanceláří s turistickými a sportovně-rekreačními programy
 • Manažer sportovních klubů, tělovýchovných jednot, sdružení a organizací
 • Specialista pro vyhledávání sportovních talentů a pro práci s talentovanou mládeží
 • Sportovní trenér
 • Manažer podniku
 • Pracovník reklamních a marketingových agentur se sportovním zaměřením
 • Školitel
 • Poradce
 • Manažer v oblasti nabídky sportovních služeb různého charakteru
 • Instruktor
 • Vedoucí výroby a prodeje sportovních produktů
 • Vedoucí hospodářského nebo marketingového úseku sportovního klubu
 • Vedoucí sportovních středisek řízených armádou nebo policií ČR
 • Vedoucí odborů pro tělesnou výchovu a sport při zastupitelstvech krajů, měst a obcí

Dovednosti

 • Pochopení psychologických aspektů reklamy
 • Znalost systematických a analytických metod v managementu
 • Znalost etických práv a problémů ve sportovním prostředí
 • Znalost marketingového mixu
 • Znalost nástrojů marketingové komunikace
 • Znalosti marketingové koncepce
 • Ekonomické analýzy hospodaření podniku
 • Tvorba marketingové strategie a marketingového plánu
 • Analytické dovednosti
 • Sestavení komunikačního a mediálního plánu
 • Znalost HR managementu
 • Aplikace manažerských dovedností
 • Tvorba strategické analýzy a plánů

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Ekonomika a management
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S05
Název specializace česky Sportovní management
Název specializace anglicky Sports management
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra managementu
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova sportovní management
sportovní etika
sportovní marketing
sociologie sportu
tělesná kultura
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Kontakt:

Šodková Iveta
Studijní oddělení

Phone number: +420 597 322 331
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz