Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Běžná doba studia v bakalářských programech je 3 roky.
 • Studium končí státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšní absolventi získají titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“ před jménem.

Elektronická přihláška

Chcete "vidět" více?

Shlédněte naše videoprezentace pro jednotlivé programy a specializace a nebo navštivte přímo náš Youtube kanál a podívejte se nejen na představení, ale také co říkají studenti, kteří je již studují!

Shlédnout videoprezentace

Informace pro „kombinované“ (dálkové) studium: výuka probíhá vždy v pátky (cca od 13-14h.) a některé soboty.

Studijní specializace Sportovní management

O studijním programu

Dobří sportovci staví na talentu a disciplíně. Na vrchol sportovního světa se ale dostanou jen ti, kteří mají po boku taky schopného manažera. Je to totiž on, kdo jim zajistí propagaci, sponzory, regeneraci i odborné vedení tréninkového procesu, stejně jako pomůže s orientací v moderních technologiích výroby sportovního zboží. Máte to v sobě? Pak nezbývá než se naučit plavat ve vodách sportovního byznysu.

Během tří let studia se dozvíte, co všechno obnáší pozice sportovního manažera a jak ji ustát. Poznáte zákony sportovního managementu a marketingu, proniknete do sociologie sportu a sportovní etiky. Stanete se odborníkem nejen v oblasti sponzoringu a sportovní reklamy, ale i zdravého životního stylu. Budete se orientovat v negativních jevech současného sportu a snažit se nacházet řešení k jejich odstranění.

Jaké předměty vás čekají?
● Sportovní management a marketing
● Profesní etika a etika sportu
● Sociologie a filozofie tělesné kultury
● Manažerské dovednosti
● Sportovní trénink
● Výběrový sport

Profese

 • Školitel
 • Sportovní trenér
 • Specialista pro vyhledávání sportovních talentů a pro práci s talentovanou mládeží
 • Vedoucí výroby a prodeje sportovních produktů
 • Manažer v oblasti nabídky sportovních služeb různého charakteru
 • Pracovník cestovních kanceláří s turistickými a sportovně-rekreačními programy
 • Kvalifikovaný odborník zabývající se zdravým životním stylem široké populace
 • Vedoucí odborů pro tělesnou výchovu a sport při zastupitelstvech krajů, měst a obcí
 • Vedoucí hospodářského nebo marketingového úseku sportovního klubu
 • Vedoucí sportovních středisek řízených armádou nebo policií ČR
 • Odborník v organizování sportovní činnosti a soutěží pro handicapované sportovce
 • Specialista na pořádání sportovních soutěží, turnajů od republikových po mezinárodní
 • Manažer podniku
 • Pracovník reklamních a marketingových agentur se sportovním zaměřením
 • Instruktor
 • Poradce
 • Pracovník Sportovních center ČR
 • Manažer sportovních klubů, tělovýchovných jednot, sdružení a organizací

Dovednosti

 • Znalost HR managementu
 • Aplikace manažerských dovedností
 • Znalost systematických a analytických metod v managementu
 • Sestavení komunikačního a mediálního plánu
 • Tvorba strategické analýzy a plánů
 • Pochopení psychologických aspektů reklamy
 • Znalosti marketingové koncepce
 • Tvorba marketingové strategie a marketingového plánu
 • Znalost nástrojů marketingové komunikace
 • Analytické dovednosti
 • Ekonomické analýzy hospodaření podniku
 • Znalost etických práv a problémů ve sportovním prostředí
 • Znalost marketingového mixu

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Ekonomika a management
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S05
Název specializace česky Sportovní management
Název specializace anglicky Sports management
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra managementu
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova sportovní management
sportovní etika
sportovní marketing
sociologie sportu
tělesná kultura
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Kontakt:

Šodková Iveta
Studijní oddělení

Phone number: +420 597 322 331
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz