Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Běžná doba studia v bakalářských programech je 3 roky.
 • Studium končí státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšní absolventi získají titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“ před jménem.

Elektronická přihláška

Chcete "vidět" více?

Shlédněte naše videoprezentace pro jednotlivé programy a specializace a nebo navštivte přímo náš Youtube kanál a podívejte se nejen na představení, ale také co říkají studenti, kteří je již studují!

Shlédnout videoprezentace

Informace pro „kombinované“ (dálkové) studium: výuka probíhá vždy v pátky (cca od 13-14h.) a některé soboty.

Studijní specializace Ekonomika a právo v podnikání

O studijním programu

Nemotejte se bezmocně v paragrafech a raději se mezi nimi naučte orientovat. Zákony totiž nemusí být nutnou komplikací podnikání, ale naopak cestou, po níž budete umět sebevědomě kráčet. Ať už se chystáte založit vlastní společnost, vést mezinárodní korporaci nebo se svou neziskovkou změnit svět k lepšímu.

Jako studenti bakalářského stupně se naučíte jak připravit obchodní smlouvu, orientovat se v daních, a také jak založit vlastní společnost nebo živnost. Controlling, audit a diagnostika podniku se u vás změní z cizích slov na rutinní záležitosti stejně jako měření spokojenosti zákazníků nebo stanovení hodnoty podniku.

Jaké předměty vás čekají?
● Obchodní právo v praxi
● Ekonomická kriminalita
● Řízení lidských zdrojů
● Živnostenské právo
● Světová ekonomika

Profese

 • Člen orgánu obchodní korporace
 • Referent ve veřejné správě
 • Odborný referent a vedoucí pracovník v institucích státní správy a samosprávy
 • Ekonom v korporátní sféře, neziskových organizacích a municipalitách
 • Asistent insolvenčního správce
 • Asistent auditora
 • Samostatný pracovník finanční a daňové správy
 • Specialista výběru a vymáhání pojistného
 • Prokurista
 • Makléř
 • Ekonom v organizacích veřejného i občanského sektoru
 • Odborný referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek
 • Specialista pracovně právních vztahů
 • Daňový poradce
 • Specialista sociálního pojištění
 • Referent zaměstnanosti
 • Referent specialista právních záležitostí systému veřejné správy
 • Správce majetku

Dovednosti

 • Znalost právní terminologie
 • Znalost závazkového práva
 • Znalost HR managementu
 • Znalost právních předpisů v podnikání
 • Tvoření obchodních smluv
 • Znalosti a dodržování bezpečnosti práce
 • Tvorba ekonomické analýzy podniku
 • Orientace v ochraně osobních údajů
 • Aplikování právních/ekonomických nástrojů pro řešení problémů
 • Znalost zákona o zaměstnanosti
 • Znalost správního řízení
 • Znalosti obchodního tajemství
 • Vyhodnocování trestněprávních aspektů ekonomické praxe
 • Aplikace pracovněprávních předpisů
 • Znalost etiky podnikání
 • Znalost daňových a obchodněprávních vztahů
 • Ekonomické analýzy hospodaření podniku
 • Znalost problematiky malého a středního podnikání
 • Aplikace manažerských dovedností

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Ekonomika a management
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S04
Název specializace česky Ekonomika a právo v podnikání
Název specializace anglicky Economics and Law in Business
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra práva
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Ekonomická kriminalita
Ekonomika a právo v podnikání
Podniková ekonomika, management, marketing a obchod
Pracovní právo
Obchodní právo
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Kontakt:

Šodková Iveta
Studijní oddělení

Phone number: +420 597 322 331
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz