Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Běžná doba studia v bakalářských programech je 3 roky.
 • Studium končí státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšní absolventi získají titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“ před jménem.

Informace pro „kombinované“ (dálkové) studium: výuka probíhá vždy v pátky (cca od 13-14h.) a některé soboty.

Studijní specializace Ekonomika a právo v podnikání

Informace pro uchazeče

Nemotejte se bezmocně v paragrafech a raději se mezi nimi naučte orientovat. Zákony totiž nemusí být nutnou komplikací podnikání, ale naopak cestou, po níž budete umět sebevědomě kráčet. Ať už se chystáte založit vlastní společnost, vést mezinárodní korporaci nebo se svou neziskovkou změnit svět k lepšímu.

Jako studenti bakalářského stupně se naučíte jak připravit obchodní smlouvu, orientovat se v daních, a také jak založit vlastní společnost nebo živnost. Controlling, audit a diagnostika podniku se u vás změní z cizích slov na rutinní záležitosti stejně jako měření spokojenosti zákazníků nebo stanovení hodnoty podniku.

Jaké předměty vás čekají?
● Obchodní právo v praxi
● Ekonomická kriminalita
● Řízení lidských zdrojů
● Živnostenské právo
● Světová ekonomika

Profese

 • Samostatný pracovník finanční a daňové správy
 • Insolvenční správce
 • Daňový poradce
 • Specialista výběru a vymáhání pojistného
 • Specialista pracovně právních vztahů
 • Referent ve veřejné správě
 • Referent specialista právních záležitostí systému veřejné správy
 • Specialista sociálního pojištění
 • Odborný referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek
 • Prokurista
 • Auditor
 • Ekonom v korporátní sféře, neziskových organizacích a municipalitách
 • Referent zaměstnanosti
 • Správce majetku
 • Referent státní správy
 • Exekutor
 • Makléř

Dovednosti

 • Znalost právních předpisů v podnikání
 • Aplikování právních/ekonomických nástrojů pro řešení problémů
 • Znalosti a dodržování bezpečnosti práce
 • Aplikace pracovněprávních předpisů
 • Ekonomické analýzy hospodaření podniku
 • Tvoření obchodních smluv
 • Vyhodnocování trestněprávních aspektů ekonomické praxe
 • Znalost právní terminologie
 • Znalost závazkového práva
 • Aplikace manažerských dovedností
 • Tvorba ekonomické analýzy podniku
 • Znalost etiky podnikání
 • Znalost daňových a obchodněprávních vztahů
 • Znalost HR managementu

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Ekonomika a management
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S04
Název specializace česky Ekonomika a právo v podnikání
Název specializace anglicky Economics and Law in Business
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra práva
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Klíčová slova Ekonomická kriminalita
Podniková ekonomika, management, marketing a obchod
Ekonomika a právo v podnikání
Pracovní právo
Obchodní právo
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Kontakt:

Šodková Iveta
Studijní oddělení

Phone number: +420 597 322 331
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz