Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Běžná doba studia v bakalářských programech je 3 roky.
 • Studium končí státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšní absolventi získají titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“ před jménem.

Elektronická přihláška

Chcete "vidět" více?

Shlédněte naše videoprezentace pro jednotlivé programy a specializace a nebo navštivte přímo náš Youtube kanál a podívejte se nejen na představení, ale také co říkají studenti, kteří je již studují!

Shlédnout videoprezentace

Informace pro „kombinované“ (dálkové) studium: výuka probíhá vždy v pátky (cca od 13-14h.) a některé soboty.

Studijní specializace Ekonomika a právo v podnikání

O studijním programu

Nemotejte se bezmocně v paragrafech a raději se mezi nimi naučte orientovat. Zákony totiž nemusí být nutnou komplikací podnikání, ale naopak cestou, po níž budete umět sebevědomě kráčet. Ať už se chystáte založit vlastní společnost, vést mezinárodní korporaci nebo se svou neziskovkou změnit svět k lepšímu.

Jako studenti bakalářského stupně se naučíte jak připravit obchodní smlouvu, orientovat se v daních, a také jak založit vlastní společnost nebo živnost. Controlling, audit a diagnostika podniku se u vás změní z cizích slov na rutinní záležitosti stejně jako měření spokojenosti zákazníků nebo stanovení hodnoty podniku.

Jaké předměty vás čekají?
● Obchodní právo v praxi
● Ekonomická kriminalita
● Řízení lidských zdrojů
● Živnostenské právo
● Světová ekonomika

Profese

 • Správce majetku
 • Daňový poradce
 • Ekonom v korporátní sféře, neziskových organizacích a municipalitách
 • Prokurista
 • Referent specialista právních záležitostí systému veřejné správy
 • Ekonom v organizacích veřejného i občanského sektoru
 • Asistent auditora
 • Odborný referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek
 • Odborný referent a vedoucí pracovník v institucích státní správy a samosprávy
 • Specialista výběru a vymáhání pojistného
 • Člen orgánu obchodní korporace
 • Asistent insolvenčního správce
 • Specialista sociálního pojištění
 • Referent zaměstnanosti
 • Referent ve veřejné správě
 • Specialista pracovně právních vztahů
 • Samostatný pracovník finanční a daňové správy
 • Makléř

Dovednosti

 • Znalost správního řízení
 • Znalost závazkového práva
 • Ekonomické analýzy hospodaření podniku
 • Aplikace pracovněprávních předpisů
 • Aplikace manažerských dovedností
 • Znalosti a dodržování bezpečnosti práce
 • Vyhodnocování trestněprávních aspektů ekonomické praxe
 • Znalost etiky podnikání
 • Znalost daňových a obchodněprávních vztahů
 • Orientace v ochraně osobních údajů
 • Znalost právních předpisů v podnikání
 • Tvorba ekonomické analýzy podniku
 • Znalost zákona o zaměstnanosti
 • Znalosti obchodního tajemství
 • Tvoření obchodních smluv
 • Znalost HR managementu
 • Aplikování právních/ekonomických nástrojů pro řešení problémů
 • Znalost problematiky malého a středního podnikání
 • Znalost právní terminologie

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Ekonomika a management
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S04
Název specializace česky Ekonomika a právo v podnikání
Název specializace anglicky Economics and Law in Business
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra práva
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Ekonomická kriminalita
Ekonomika a právo v podnikání
Podniková ekonomika, management, marketing a obchod
Pracovní právo
Obchodní právo
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Kontakt:

Šodková Iveta
Studijní oddělení

Phone number: +420 597 322 331
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz