Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Běžná doba studia v bakalářských programech je 3 roky.
 • Studium končí státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšní absolventi získají titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“ před jménem.

Informace pro „kombinované“ (dálkové) studium: výuka probíhá vždy v pátky (cca od 13-14h.) a některé soboty.

Studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy

Informace pro uchazeče

Buď expandujete v zahraničí anebo se zmenšujete, žádná jiná cesta v podmínkách globalizované světové ekonomiky neexistuje. Jak tvrdil diplomat Kofi Annan: „Popírat globalizaci je jako popírat zákony gravitace.” Jestli přemýšlíte stejně a chcete být úspěšní v mezinárodním prostředí, pak jeden z vašich nejlepší tahů je studium Mezinárodních ekonomických vztahů!
Porozumíte ekonomické integraci a globalizaci, získáte přehled o fungování Evropské unie a uplatníte své znalosti v oblasti čerpání dotací z eurofondů. Proč čekat až na diplom? Už teď se vám v rámci našich stáží a praxí otevírají dveře do mezinárodních organizací nebo institucí EU. Získanými znalostmi se budete moci aktivně podílet na utváření dění v české i evropské hospodářské politice. Studujte lokálně, myslete globálně!

Jaké předměty vás čekají?
● Evropská unie
● Ekonomie evropské integrace
● Projektový a dotační management
● Integrační procesy ve světové ekonomice
● Globální problémy v ekonomických souvislostech
● Mezinárodní obchod

Profese

 • Referent v útvarech státní správy a samosprávy
 • Ekonom v neziskových organizacích municipalitách, národních a mezinárodních institucích a organizacích
 • Projektový manažer
 • Odborný konzultant v podnicích, útvarech státní správy a samosprávy
 • Specialista na vnější ekonomické vztahy a zahraničně obchodní činnost
 • Finanční analytik
 • Specialista v oblasti regionálního rozvoje

Dovednosti

 • Příprava a realizace mezinárodních projektů
 • Dotační a projektový management
 • Projektové řízení národních i mezinárodních projektů
 • Znalost fungování EU
 • Analytické dovednosti
 • Finanční a ekonomické analýzy investičních projektů
 • Znalost fungování mezinárodního obchodu

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Aplikovaná ekonomie
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S01
Název specializace česky Mezinárodní ekonomické vztahy
Název specializace anglicky International Economic Relations
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra mezinárodních ekonomických vztahů
Zodpovědná osoba prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Konstruktivní výuka a učení praxí
Mezinárodní integrace a Evropská unie
Ekonomie
Hospodářská politika a mezinárodní obchod
Bezpečnostní aspekty světové ekonomiky
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Kontakt:

Šodková Iveta
Studijní oddělení

Phone number: +420 597 322 331
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz