Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Běžná doba studia v bakalářských programech je 3 roky.
  • Studium končí státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšní absolventi získají titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“ před jménem.

Studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy

Informace pro uchazeče

Buď expandujete v zahraničí anebo se zmenšujete, žádná jiná cesta v podmínkách globalizované světové ekonomiky neexistuje. Jak tvrdil diplomat Kofi Annan: „Popírat globalizaci je jako popírat zákony gravitace.” Jestli přemýšlíte stejně a chcete být úspěšní v mezinárodním prostředí, pak jeden z vašich nejlepší tahů je studium Mezinárodních ekonomických vztahů!
Porozumíte ekonomické integraci a globalizaci, získáte přehled o fungování Evropské unie a uplatníte své znalosti v oblasti čerpání dotací z eurofondů. Proč čekat až na diplom? Už teď se vám v rámci našich stáží a praxí otevírají dveře do mezinárodních organizací nebo institucí EU. Získanými znalostmi se budete moci aktivně podílet na utváření dění v české i evropské hospodářské politice. Studujte lokálně, myslete globálně!

Jaké předměty vás čekají?
● Evropská unie
● Ekonomie evropské integrace
● Projektový a dotační management
● Integrační procesy ve světové ekonomice
● Globální problémy v ekonomických souvislostech
● Mezinárodní obchod

Profese

  • Finanční analytik
  • Specialista na vnější ekonomické vztahy a zahraničně obchodní činnost
  • Ekonom v neziskových organizacích municipalitách, národních a mezinárodních institucích a organizacích
  • Specialista v oblasti regionálního rozvoje
  • Projektový manažer
  • Referent v útvarech státní správy a samosprávy
  • Odborný konzultant v podnicích, útvarech státní správy a samosprávy

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Aplikovaná ekonomie
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S01
Název specializace česky Mezinárodní ekonomické vztahy
Název specializace anglicky International Economic Relations
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra evropské integrace
Zodpovědná osoba prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Klíčová slova Mezinárodní integrace a Evropská unie
Studium odpovídající aktuálním výzvám a potřebám trhu práce
Ekonomie
Moderní, projektově orientovaný způsob výuky
Hospodářská politika a mezinárodní obchod
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Kontakt:

Šodková Iveta
Studijní oddělení

Phone number: +420 597 322 331
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz