Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na Ekonomické fakultě proběhl první Blended Intensive Programme pro studenty

Na Ekonomické fakultě proběhl první Blended Intensive Programme pro studenty
První BIP na téma Leadership and Sustainability in CSR proběhl na EKF v týdnu od 6. do 10. listopadu 2023.

V týdnu od 6. do 10. listopadu 2023 proběhl na Ekonomické fakultě, VŠB-TUO první Blended Intensive Programme (BIP) pro studenty. Tato novinka v rámci programu Erasmus, která kombinuje virtuální a fyzickou mobilitou, je příležitostí pro zájemce o výjezd, kteří ale z jakéhokoliv důvodu nemohou absolvovat dlouhodobější mobilitu, případně může být „zkušebním“ výjezdem, jenž vyústí v jedno- či dvousemestrální pobyt.

Blended Intensive Programme pod názvem Leadership and Sustainability in CSR byl organizován doc. PhDr. ThDr. Lucjanem Klimszou, PhD. z Katedry managementu EKF ve spolupráci s fakultním International Office. Zúčastnilo se ho celkem 23 studentů z Finska (Metropolia University of Applied Sciences), Francie (IAE Paris Est School of Management), Německa (SRH Hochshulen Berlin) a České republiky (EKF, VŠB-TUO). Cílem programu bylo studenty seznámit se základy společenské odpovědnosti firem jako nástroje udržitelného rozvoje organizace a vysvětlit jim možnosti společenské odpovědnosti firem pro rozvoj organizací, zejména roli vedení jako nástroje udržitelného rozvoje lidského kapitálu v organizacích.

Úvodního slavnostního zahájení programu se ujal děkan Ekonomické fakulty doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc., který představil nejen samotnou fakultu, ale také celou univerzitu, a studentům popřál, aby si celý týden v Ostravě užili na maximum a navázali kontakty pro svůj osobní i profesní život.

Pak už následoval samotný pracovní program. Nejprve se studenti představovali, mluvili o své zemi, městě a univerzitě. Následně byli rozděleni do mezinárodních týmů, které měly společně pracovat na zadaném projektu. Po celý týden pak studenti společně navštěvovali přednášky odborníků v oblasti filozofie, financí či umělé inteligence, pracovali na společných projektech a účastnili se řady volnočasových aktivit. Navštívili například Třinecké železárny, hokejovou Werk Arénu či Dolní oblast Vítkovice.

Celý týden zakončilo slavnostní předání certifikátů o účasti a společné zhodnocení. Všichni účastníci si program užili a již se těší na další setkání, které by mělo proběhnout na jaře 2024 v Paříži.

Vloženo: 14. 11. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 163 - International Office
Zpět