Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

14. International Week na Ekonomické fakultě

Na Ekonomické fakultě proběhl již 14. International Week.

Ve dnech 16. – 20. října 2023 uspořádala Ekonomická fakulta VŠB-TUO již 14. International Week, který byl v tomto roce spojený s pořádáním akce „Blended Intensive Programme“. Díky velkému zájmu zahraničních univerzitních pracovníků se nakonec obou akcí zúčastnilo 50 zahraničních účastníků ze 13 zemí a 3 kontinentů – Evropy, Asie a Ameriky.

V rámci International Week probíhaly paralelně 2 typy aktivit: přednášky zahraničních pedagogů pro studenty a workshopy pracovníků zahraničních oddělení. Studenti mohli navštívit 40 přednášek zahraničních pedagogů s různou tématikou napříč všemi studijními obory nabízenými naší fakultou, například v oblastech marketingu, managementu, ekonomie či financí. Přednášky se konaly v rámci standardního rozvrhu výuky v jednotlivých předmětech, nikoliv pouze jako nadstavba mimo běžnou výuku. Přínos těchto přednášek spočíval nejen ve výuce v anglickém jazyce, ale především v možnosti setkat se s jinými formami, metodami i obsahem učiva.

Souběžně se standardním (výukovým) programem International Weeku probíhal také tzv. Blended Intensive Programme (BIP), novinka v rámci programu Erasmus, kterého se zúčastnilo 16 zahraničních hostů. Na workshopech věnovaných organizaci a přípravě vlastního Blended Intensive Programme se účastníci dozvěděli nejen pravidla přípravy takovýchto programů, ale měli možnost si vyslechnout zkušenosti a tipy hostů, kteří již program organizovali.

O své zkušenosti se tak s námi podělily kolegyně doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D. (IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel zs), Mgr. Marcela Maturová (Fakulta stavební, VŠB-TUO) a také Ing. Mgr. Iva Tichá, Ph.D. (Ostravská univerzita).

Na závěr workshopů si účastníci připravili vlastní BIP, který prezentovali ostatním. Workshopy přinesly účastníkům nejen detailní přehled o tom, co vše organizace takového programu zahrnuje, ale také možnost navázat kontakty a spolupráci se stejně naladěnými kolegy.

Během International Weeku také proběhly dva workshopy pro všechny zájemce nejen z řad hostů ze zahraničí, ale také z Ekonomické fakulty. První se věnoval problematice COIL projektů a druhý byl shrnutím informací o Blended Intensive Programech pro všechny ty, kdo by o jejich pořádání měli zájem.

Důležitou součástí celého týdne byly také neformální společenské akce, jako prohlídka univerzitního kampusu, kde měli účastníci možnost prohlédnout si novou budovu Ekonomické fakulty, jež bude hostit příští International Week, a městské části Poruba, návštěva hokejového derby mezi VŠB-TUO a Ostravskou univerzitou a návštěva baletního představení Carmen.

Letošní International Week přinesl jako každým rokem příležitost pro konfrontaci názorů a zkušeností. O přínosu osobních setkání pro navázání kontaktů či prohloubení již existující spolupráce v oblasti výuky i výzkumu není pochyb.

Vloženo: 5. 11. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 163 - International Office
Zpět