Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 1. 2024!

Online vzdělávání studentů v otázkách rozvoje CZ-PL příhraničí v roce 2022

Online vzdělávání studentů v otázkách rozvoje CZ-PL příhraničí v roce 2022
Oznámení o zahájení realizace projektu

Dne 1.1. 2022 byla na Katedře veřejné ekonomiky, Ekonomické fakulty, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava zahájena realizace projektu „Zvýšení znalostí a dovedností vysokoškolských studentů v oblasti implementace veřejných politik v České republice a Polsku a zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce“, reg. č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0003093, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“.

Projekt je zaměřen na zprostředkování teoretických znalostí a praktických dovedností studentů VŠ v oblasti implementace veřejných politik v České republice a Polsku, významných pro rozvoj regionu (vzdělávání, zdravotnictví, neziskový sektor, bydlení). Projekt si klade za cíl přispět ke zlepšení uplatnitelnosti absolventů VŠ na trhu práce, zejména v příhraničních oblastech CZ-PL.

Vloženo: 25. 1. 2022
Kategorie:  Oznámení
Útvar: 165 - Oddělení vnějších vztahů
Zpět