Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výběrová řízení

Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení

Děkan Ekonomické fakulty

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

vypisuje výběrové řízení na:

 

  • 1 místo odborného asistenta Katedry práva se zaměřením na obchodní právo – úvazek 1. 

 

Požadavky

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, pedagogická praxe, vědecká hodnost min. Ph.D., nebo brzká obhajoba doktorské disertační práce, potenciál výrazného kvalifikačního růstu, výsledky vědecko-výzkumné a publikační činnosti, aktivní znalost anglického jazyka (schopnost vést výuku v anglickém jazyce), morální bezúhonnost. Nástup dle dohody.

 

Přihlášky doložené životopisem (zaměřeným na průběh odborné a pedagogické praxe), kopiemi dokladů o získané kvalifikaci, přehledem publikační činnosti, zasílejte do 30. 10. 2020 na adresu: Děkanát Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava, Sokolská tř. 33, 702 00 Ostrava 1.

 

doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.

děkan

Vloženo: 30. 9. 2020
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Zadal:  Administrátor
Útvar: EKF - Ekonomická fakulta
Zpět