Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 27. 3. 2020!

Odborný asistent (EKF, Katedra marketingu a obchodu)

Odborný asistent se zaměřením na marketingový výzkum.

Děkan Ekonomické fakulty
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
vypisuje výběrové řízení.

Požadavky

Vysokoškolské vzdělání příslušného směru, pedagogická praxe, vědecká hodnost min. Ph.D. nebo brzká obhajoba doktorské disertační práce, potenciál výrazného kvalifikačního růstu, výsledky vědecko-výzkumné a publikační činnosti, aktivní znalost anglického jazyka (schopnost vést výuku v anglickém jazyce), morální bezúhonnost. Nástup dle dohody.

Kontakt

Přihlášky doložené životopisem (zaměřeným na průběh odborné a pedagogické praxe), kopiemi dokladů o získané kvalifikaci, přehledem publikační činnosti, zasílejte do 27. 3. 2020 na adresu: Děkanát Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava, Sokolská tř. 33, 702 00 Ostrava 1.

Vloženo: 26. 2. 2020
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: EKF - Ekonomická fakulta
Zpět