Dále nabízíme...

Aktuálně

PROMOCE 2017

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2016/2017 se konají v Nové Aule VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba ve dnech 28. a 29. 6. 2017.

Výsledky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů.

Informace o termínech zápisu do bakalářských studijních programů.

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a navazujících magisterských studijních oborů.

Slavíme 40. výročí založení fakulty

7. 10. 2017 sraz absolventů Ekonomické fakulty.
26. 10. 2017 slavnostní Vědecká rada EkF – TU Ostrava.

Informace o možnostech doktorského studia a podmínky přijímacího řízení.

Komerční kurzy

Nabízíme ucelené, tematicky zaměřené kurzy, které jsou určeny studentům a odborné veřejnosti.

The 15th International Conference DEA2017 will be held at University of Economics, Prague in the Czech Republic, on June 26 to 29, 2017 and it is organized in cooperation with Faculty of Economics VSB – TU Ostrava. Participants will have plenty of opportunities to publish their papers in several ISI journals.

Studium prestižního programu Master of Business Administration s možností získání profesního titulu MBA.

Do dvouletého, česky vyučovaného programu se můžete přihlásit 20. června 2017 přes elektronickou přihlášku. Termín konání přijímacího řízení 27. 6. 2017.

Infoservis

Ekonomika a řízení podniku v praxi

5.9.2017, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, E 115, budova E | Odborný seminář pořádá Katedra podnikohospodářská.

PROMOCE 2017

15.6.2017 | Slavnostní promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2016/2017 se konají v Nové Aule VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba ve dnech 28. a 29. 6. 2017.

Sraz absolventů Ekonomické fakulty

7.10.2017, 15.00, Dolní oblast Vítkovice – Důl Hlubina | Slavíme 40. výročí založení Ekonomické fakulty.
všechny novinky ...

© 2017 VŠB-TU Ostrava