Dále nabízíme...

Každým rokem pořádá fakulta
více než desítku konferencí a workshopů, vydává tři odborné časopisy a studentský časopis Sokolská 33.

Aktuálně

Zveme všechny zájemce o studium na naší fakultě na Den otevřených dveří. Dozvíte se spoustu informací o studiu, přijímacím řízení a je pro vás připraven doprovodný program, který bude i tentokrát v režii studentských organizací.

Profesní kvalifikace ACCA vám poskytne jasnou výhodu na pracovním trhu, umožní vám být špičkou v oboru a dobře rozumět účetnictví, daním a financím v jakékoli firmě.

Studium prestižního programu Master of Business Administration
s možností získání profesního titulu MBA.

Do dvouletého, česky vyučovaného programu se můžete přihlásit do 16. ledna 2017.
Termín konání přijímacího řízení 19. ledna 2017.

Slunečnice - pracoviště pro studenty se specifickými potřebami – slaví 10 let své existence.

Studium je určeno pro budoucí odhadce a soudní znalce, manažery podniků a pro zaměstnance státní správy.

Vážení studenti, kolegové,
ve dnech 1. a 2. února 2017 se na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava tradičně konat mezinárodní konference doktorandů MEKON 2017.
Konference je příležitostí pro prezentaci výsledků vědecké práce studentů doktorského studia a mladých vědeckých pracovníků.

Infoservis

6.12.2016, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, C343 | Studijní obor „Účetnictví a daně“ na Ekonomické fakultě získal prestižní mezinárodní akreditaci ACCA.
6.12.2016, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, E 303, budova E |
celý infoservis ...

© 2016 VŠB-TU Ostrava