Dále nabízíme...

Každým rokem pořádá fakulta
více než desítku konferencí a workshopů, vydává tři odborné časopisy a studentský časopis Sokolská 33.

Aktuálně

Srdečně Vás zveme!

Zveme všechny zájemce o studium na naší fakultě na Den otevřených dveří. Dozvíte se spoustu informací o studiu, přijímacím řízení a je pro vás připraven doprovodný program, který bude i tentokrát v režii studentských organizací.

Vážení studenti, kolegové,
ve dnech 1. a 2. února 2017 se na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava tradičně konat mezinárodní konference doktorandů MEKON 2017.
Konference je příležitostí pro prezentaci výsledků vědecké práce studentů doktorského studia a mladých vědeckých pracovníků.

The 15th International Conference DEA2017 will be held at University of Economics, Prague in the Czech Republic, on June 26 to 29, 2017 and it is organized in cooperation with Faculty of Economics VSB – TU Ostrava. Participants will have plenty of opportunities to publish their papers in several ISI journals.

Profesní kvalifikace ACCA vám poskytne jasnou výhodu na pracovním trhu, umožní vám být špičkou v oboru a dobře rozumět účetnictví, daním a financím v jakékoli firmě.

Studium prestižního programu Master of Business Administration
s možností získání profesního titulu MBA.

Do dvouletého, česky vyučovaného programu se můžete přihlásit do 16. ledna 2017.
Termín konání přijímacího řízení 19. ledna 2017.

Studium je určeno pro budoucí odhadce a soudní znalce, manažery podniků a pro zaměstnance státní správy.

Infoservis

24.2.2017, Hotel Imperial | Pátek 24. února 2017 Imperial Hotel Ostrava od 19:30 hod.
28.1.2017, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, 702 00 Ostrava 1 |
26.1.2017, budova OA a JŠ, 3. patro, učebna č. 304, Hlavní třída 31 v Šumperku. |
1.2.2017 - 2.2.2017, Ostrava | 19. ročník mezinárodní konference
všechny novinky ...

© 2017 VŠB-TU Ostrava