Dále nabízíme...

Aktuálně

Informace o termínech zápisů do 1. ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2017/2018.

Informace o možnostech doktorského studia a podmínky přijímacího řízení.

Slavíme 40. výročí založení fakulty

7. 10. 2017 sraz absolventů Ekonomické fakulty.
26. 10. 2017 slavnostní Vědecká rada EkF – TU Ostrava.

5. října 2017, od 9,00
Ekonomická fakulta, místnost E115

Výsledky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.

Studium prestižního programu Master of Business Administration s možností získání profesního titulu MBA.

Do dvouletého, česky vyučovaného programu se můžete přihlásit 23. srpna 2017 přes elektronickou přihlášku. Termín konání přijímacího řízení 28. srpna 2017.

Kurzy pro veřejnost

Nabízíme ucelené, tematicky zaměřené kurzy, které jsou určeny studentům a odborné veřejnosti.

Infoservis

Finanční řízení podniků a finančních institucí

6.9.2017 - 7.9.2017, Harmony Club Hotel, ul. 28. října 170, Ostrava - Mariánské hory, Česká republika | Mezinárodní vědecká konference (11. ročník)

Ekonomika a řízení podniku v praxi

5.9.2017, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, E 115, budova E | Odborný seminář pořádá Katedra podnikohospodářská.

Sraz absolventů Ekonomické fakulty

7.10.2017, 15.00, Dolní oblast Vítkovice – Důl Hlubina | Slavíme 40. výročí založení Ekonomické fakulty.
všechny novinky ...

© 2017 VŠB-TU Ostrava