VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava EKF Ekonomická fakulta

Úvod do studia

Vstupní přednáška pro studenty 1. ročníku bakalářského studia - presenční formy studia.

Zahrnuje informace podstatné pro studium, účast studentů je žádoucí.

Pokračovat

Promoce

Slavnostní promoce absolventů navazujícího magisterského a bakalářského studia v náhradním a reprobačním termínu v akademickém roce 2017/2018.

Pokračovat

Úvod do studia

Vstupní přednáška pro studenty 1. ročníku bakalářského studia - kombinované formy studia.

Zahrnuje informace podstatné pro studium, účast studentů je žádoucí.

Pokračovat

Imatrikulace

Pro studenty 1. ročníku bakalářského studia. Určeno pro studenty všech studijních programů včetně studentů z detašovaných pracovišť.

Zjistěte více