Studijní obor Systémové inženýrství a informatika

Informace pro uchazeče

Specialista, který je schopen na základě systémové analýzy se znalostí moderních metod, prostředků a informačních technologií, s uplatňováním systémového přístupu komplexně řešit složité problémy s ohledem na cíle a potřeby efektivního vývoje ekonomiky. Jde o odborníka připraveného k samostatné vědecké práci spojené s analýzou a projektováním složitých informačních systémů a kontrolou realizace navržených projektů s kvantitativní podporou managementu.

Popis oboru

Cílem studia je prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve výzkumu a vývoji řešit konkrétní problémy v oblasti systémového inženýrství a manažerské informatiky. Studium je zaměřeno na prohloubení teoretického základu a na rozvoj nejnovějších poznatků světové úrovně v oboru.

Odborné znalosti absolventa

Specialista, který je schopen na základě systémové analýzy se znalostí moderních metod, prostředků a informačních technologií, s uplatněním systémového přístupu, komplexně řešit složité problémy s ohledem na cíle a potřeby efektivního vývoje ekonomiky.

Odborné dovednosti absolventa

Jde o odborníka připraveného k samostatné vědecké práci spojené s analýzou a projektováním složitých informačních systémů, s tvorbou organizačních projektů, s plánováním, řízením a kontrolou realizace navržených projektů, s kvantitativní podporou managementu.

Obecné způsobilosti absolventa

Vést práci vědeckých týmů, komunikovat uvnitř týmu i s okolím, uplatňovat metody a metodiky vědecké práce odpovídající světové úrovni kontextu oboru.

Uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru se uplatní jako vědecký pracovník na univerzitách, výzkumných a vývojových pracovištích v národním i mezinárodním měřítku. Je připraven na základě systémové analýzy se znalostí moderních metod, prostředků a informačních technologií, s uplatněním systémového přístupu, komplexně řešit složité problémy s ohledem na cíle a potřeby efektivního vývoje ekonomiky.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Kód 6209V025
Název česky Systémové inženýrství a informatika
Název anglicky System Engineering and Informatics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra systémového inženýrství
Garant prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
Klíčová slova modelování a predikce časových řad
umělé neuronové sítě
strojové učení
teorie systémů
soft computing a umělá inteligence
Studijní plány forma prezenční (cs)
forma kombinovaná (cs)
forma prezenční (en)
forma kombinovaná (en)