• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Otevíráme nově akreditované studijní programy pro akademický rok 2019/20

Kromě tradičních studijních programů, které se člení na obory, byly v březnu na EKF otevřeny pro přijímací řízení i nově akreditované programy, které se již člení na specializace. Tyto nové programy a jejich specializace odpovídají moderním trendům ve vzdělávaní a reagují na požadavky uplatnění absolventů v nových ekonomických podmínkách. Nové studijní programy jsou označeny jako Nová akreditace a jsou u nich uvedeny také jednotlivé specializace.

Ekonomika a právo v podnikání

Informace pro uchazeče

Proč si vybrat obor Ekonomika a právo v podnikání?
naučíte se orientovat v právu a prakticky ho používat ke svému prospěchu - naučíte se pochopit vzájemné souvislosti mezi ekonomikou a právem – naučíte se popsat problematiku tří rovin vztahů v oblasti mezinárodního obchodu a jejich právní regulaci - problematiku pojistné smlouvy - orientovat se v daňovém systému ČR - založit obchodní společnost - formulovat smlouvy - při volbě závěrečné práce specializaci dle Vašich preferencí - spolupráci s respektovanými osobnostmi českého práva - setkání absolventů oboru po ukončení studia
Kde můžete najít uplatnění po studiu
Majitel, prokurista obchodní společnosti - řídící funkce různých úrovní - manažer v obchodní společnosti (vynikající předpoklady k uplatnění v zahraničním obchodním styku) - manažerské pozice v průmyslových podnicích, podnicích služeb a v poradenských společnostech - v organizacích veřejné správy

Uplatnění absolventa

Možné uplatnění absolventa je velmi široké. Půjde o znalostmi práva vybavené podnikatele působící v různých oblastech (zejm. v oblasti obchodní), může působit i ve veřejném sektoru a obsah studia mu poskytuje základ k tomu, aby po absolvování předepsaných zkoušek působil jako auditor, daňový poradce, makléř, exekutor či insolvenční správce. Absolvent bude také velmi dobře vybaven pro univerzální činnost prokuristy.

Studijní plányFakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Kód 6208T011
Název česky Ekonomika a právo v podnikání
Název anglicky Economics and Law in Business
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra práva
Garant prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Klíčová slova Finanční a pojistné právo
obchodní právo
mezinárodní obchod
Ekonomika
právo