• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Studijní obor Finance

Informace pro uchazeče

Obor Finance je prestižním, dynamickým a perspektivním oborem, který nabízí studentům komplexní finanční vzdělání a je prakticky orientován. Absolventi budou schopni vykonávat specializované práce a manažerské funkce na středním stupni řízení ve finančních útvarech firem výrobního a obchodního charakteru, ve finančních útvarech bankovních, pojišťovacích a investičních institucí. Dále mohou najít uplatnění ve státní správě, v činnosti finančních a daňových poradců.

Uplatnění absolventa

Absolventi budou schopni vykonávat specializované práce a manažerské funkce v oblasti financí na středním stupni řízení.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Kód 6202R010
Název česky Finance
Název anglicky Finance
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra financí
Garant prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Klíčová slova daně podnikatelských subjektů
pojišťovnictví
finanční trhy
finanční řízení a rozhodování
náklady, kalkulace a ceny
Studijní plány forma prezenční (cs)
forma prezenční (en)