Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Článek

STANÍČKOVÁ, Michaela a Lenka FOJTÍKOVÁ. The Chinese Position as a Global Player in International Comparison with the WTO Members: Efficiency Analysis and 4IR. China and WTO Review. Yijun Institute of International Law, 2020, 6(1), s. 7-48. ISSN 2383-8221. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka a Bohdan VAHALÍK. The Effects of Trade Policy on Trade among the EU and BRICS Countries. Ekonomický časopis. Slovenská akademie věd, Ekonomický ústav, 2020, 68(9), s. 918-938. ISSN 0013-3035. [Detail]
MICIULA, Ireneusz, Henryk WOJTASZEK, Marek BAZAN, Tomasz JANICZEK, Bogdan WLODARCZYK, Judyta KABUS a Radomír KAŇA. Management of the Energy Mix and Emissivity of Individual Economies in the European Union as a Challenge of the Modern World Climate. Energies. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 13(19), s. nestránkováno. ISSN 1996-1073. [Detail]
BETAKOVA, Janka, Katarina HAVIERNIKOVA, Malgorzata OKREGLICKA, Monika MYNARZOVÁ a Robert MAGDA. THE ROLE OF UNIVERSITIES IN SUPPORTING ENTREPRENEURIAL INTENTIONS OF STUDENTS TOWARD SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Entrepreneurship and Sustainability Center, 2020, 8(1), s. 573-589. ISSN 2345-0282. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lenka FOJTÍKOVÁ. Competitiveness of the WTO Members - Case Affecting International Economic Relations: Evaluation by DEA Approach. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Univerzita J. Selyeho, 2019, 8(1), s. 160-175. ISSN 1338-6581. [Detail]
LANDO, Tommaso, Michaela STANÍČKOVÁ a Jiří FRANEK. Parametric families for the Lorenz curve: An analysis of income distribution in the European countries. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues. VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2019, 21(2), s. 51-60. ISSN 1212-3951. [Detail]
KABUS, Judyta, Labaš DAVOR, Radomír KAŇA, Ireneusz MICIULA a Joanna NOWAKOWSKA-GRUNT. LOCAL GOVERNMENT PLANNING FOR SOCIAL BENEFITS WITH EXAMPLE OF HANNOVER CITY. Eurasian Journal of Social Sciences. Eurasian Publications, 2019, 7(4), s. 1-10. ISSN 2148-0214. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš, Michaela STANÍČKOVÁ a Jana HANČLOVÁ. Nonparametric Approach to Evaluation of Economic and Social Development in the EU28 Member States by DEA Efficiency. Journal of Risk and Financial Management. MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(2), s. 1-34. ISSN 1911-8066. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. URBANIZATION AND DYNAMICS OF ECONOMIC GROWTH (THE CASE OF NUTS 2 REGIONS OF EUROPEAN UNION). The EUrASEANs : journal on global socio-economic dynamics. Suan Sunandha Rajabhat University, 2019, 6(19), s. 15-29. ISSN 2539-5645. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. China's Intellectual Property Rights Commitments in the WTO: Legal and Economic Implications. China and WTO Review. Yijun Institute of International Law, 2018, 4(1), s. 7-34. ISSN 2383-8221. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. The main achievements of the EU structural funds 2007-2013 in the EU member states: efficiency analysis of transport sector. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Toruň: Inst Economic Research-Poland, 2018, 13(2), s. 285-306. ISSN 1689-765X. [Detail]
KABUS, Judyta, Radomír KAŇA a Joanna NOWAKOWSKA-GRUNT. Public Management in local government units in the example of the municipality of Mstów. International Journal of Engineering and Technology (UAE). Science Publishing Corporation, 2018, 7(2.28), s. 262-266. ISSN 2227-524X. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Does the Development Potential of the Country Meet Its Productivity? The case of WTO Members and Criterion of Competitiveness Fever. Journal of Applied Economic Sciences. Spiru Haret University, 2018, 13(5), s. 1386-1392. ISSN 1843-6110. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Understanding of resilience in the context of regional development using composite index approach: the case of European Union NUTS-2 regions. Regional Studies, Regional Science. Taylor & Francis, 2018, 5(1), s. 231-254. ISSN 2168-1376. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lenka FOJTÍKOVÁ. Status of global economic powers (Brics, Eu28, Japan, USA): The case for competitiveness and factors influencing progress or decline. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, 26(43), s. 208-220. ISSN 1211-555X. [Detail]
HAVIERNIKOVÁ, Katarína a Monika MYNARZOVÁ. The Motivation of Small and Medium Enterprises Towards Cluster Cooperation from the Point of Human Resources. Sociálno-ekonomická revue. Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2018, ročník 16(04/2018), s. 86-93. ISSN 1336-3727. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. EU COMPETITIVENESS & ECONOMIC SHOCKS: COMPOSITE WEIGHTED INDEX OF REGIONAL RESILIENCE. The EUrASEANs : journal on global socio-economic dynamics. Suan Sunandha Rajabhat University, 2018, 1(8), s. 20-28. ISSN 2539-5645. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. China's trade competitiveness in the area of agricultural products after the implementation of the World Trade Organization commitments. Zemědělská ekonomika. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2018, 64(9), s. 379-388. ISSN 0139-570X. [Detail]
KABUS, Judyta a Radomír KAŇA. Ethics in Local Government - Case Study of Boleslawiec Town Hall. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. Politechnika Częstochowska, 2018, 2018(32), s. 150-158. ISSN 2083-1560. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. EU-28 Economy`s Development in Context of Globalization and Integration: Dynamic DEA Approach. Actual Problems of Economics. National Academy of Management, 2017, 5(191), s. 25-36. ISSN 1993-6788. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. China's trade competitiveness in the steel industry after 15 years of its membership in the WTO. Economic Annals-XXI. Institute of Society Transformation, 2017, 166(7-8), s. 16-19. ISSN 1728-6220. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. ECOWAS Trade Relations with The European Union: Is There Any Evidence of Intra-Industry Trade?. Ekonomika - Management - Inovace. 2017, 9(1), s. 5-16. ISSN 1804-1299. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Can the implementation of the Europe 2020 Strategy goals be efficient? The challenge for achieving social equality in the European Union. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Inst Economic Research-Poland, 2017, 12(3), s. 383-398. ISSN 1689-765X. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. State Regulation in China in the Light of Its WTO Membership. European Journal of Business Science and Technology. Mendel University in Brno, 2017, 3(1), s. 29-43. ISSN 2336-6494. [Detail]
ŠTVERKOVÁ, Hana a Monika MYNARZOVÁ. Cluster initiatives in the context of the BEE model. Forum Scientiae Oeconomia. Faculty of Management, Informatics and Social Sciences of the Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, 2017, 5 (2017)(3), s. 59-70. ISSN 2300-5947. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika, Hana ŠTVERKOVÁ a Radomír KAŇA. The Role of Entrepreneurship In Society by Prism of Economics Development Trends. Marketing i Rynek. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017, 7/2017(7/2017), s. 547-556. ISSN 1231-7853. [Detail]
HODULA, Martin a Bohdan VAHALÍK. Effects of oil shocks on EMU exports: technological level differences. Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2017, 17(4), s. 399-423. ISSN 1213-2446. [Detail]
OKREGLICKA, Malgorzata, Katarína HAVIERNIKOVÁ, Monika MYNARZOVÁ a Anna LEMANSKA-MAJDZIK. Entrepreneurial Intention Creation of Students in Poland, Slovakia and Czechia. Polish Journal of Management Studies. The Management Faculty Czestochowa University of Technology., 2017, 15(2), s. 162-172. ISSN 2081-7452. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka a Michaela STANÍČKOVÁ. KONKURENCESCHOPNOST A PRODUKTIVITA VÝVOZU ČLENSKÝCH ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE. Politická ekonomie. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, 65(6), s. 669-689. ISSN 0032-3233. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Economic Globalization Effects and Openness to Trade of the ECOWAS Member States. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, 10(314), s. 7-17. ISSN 2083-8611. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Development of the Product Structure of ECOWAS Merchandise Exports to the European Union for the Period 1995-2016. The review of european affairs. Polish European Community Studies Association, 2017, 1(1), s. 75-87. ISSN 2544-6703. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka, Bohdan VAHALÍK a Michaela STANÍČKOVÁ. Economic integration impact on the EU trade structure. Actual Problems of Economics. National Academy of Management, 2016, 182(8), s. 41-50. ISSN 1993-6788. [Detail]
HANČLOVÁ, Jana a Lukáš MELECKÝ. Application of the Nonparametric DEA Meta-frontier Approach with Undesirable Outputs in the Case of EU Regions. Business Systems Research Journal. Society for advancing business & information technology, 2016, 7(2), s. 65-77. ISSN 1847-8344. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Tendencies in the Revealed Comparative Advantages of the EU Member States. Economic Annals-XXI. Institute of Society Transformation, 2016, 161(9-10), s. 7-11. ISSN 1728-6220. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Malmquist Index Approach to Efficiency Analysis in Selected Old and New EU Member States. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2016, 19(3), s. 87-104. ISSN 1212-3951. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika, Radomír KAŇA a Malgorzata OKREGLICKA. DOJRZAŁOŚĆ PROCESOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W WYBRANYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI. Marketing i Rynek. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, 23(7/2016), s. 646-658. ISSN 1231-7853. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Using DEA for Regional Merging Zones Based on Geographic Models of the European Economy. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. Univerzita Pardubice, 2016, 23(36 (1/2016)), s. 176-187. ISSN 1211-555X. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan a Michaela STANÍČKOVÁ. Key Factors of Foreign Trade Competitiveness: Comparison of the EU and BRICS by Multivariate Methods. Society and Economy. Akadémiai Kiadó, 2016, 38(3), s. 295-317. ISSN 1588-9726. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika, Radomír KAŇA a Małgorzata OKRĘGLICKA. Public Support for Small and Medium-sized Enterprises on European Union Internal Market in the Context of New Block Exemption. Sociálno-ekonomická revue. Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2016, 14(04/2016), s. 38-45. ISSN 1336-3727. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka, Bohdan VAHALÍK a Michaela STANÍČKOVÁ. The Impact of Economic Integration on the EU Trade Structure. Actual Problems of Economics. National Academy of Management, 2015, 182(8), s. 41-50. ISSN 1993-6788. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka a Bohdan VAHALÍK. Trade Specialisation and Diversification: the Case of the European Union and the BRICS Countries. Actual Problems of Economics. National Academy of Management, 2015, 167(5), s. 74-85. ISSN 1993-6788. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan. Analysis of export diversification development of the European Union and BRICS countries. Ekonomická revue. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015, 18(1), s. 59-70. ISSN 1212-3951. [Detail]
KAŇA, Radomír a Monika MYNARZOVÁ. Global Security and the Role of the European Union. European Business & Management. Science Publishing Group, 2015, 1(2), s. 25-34. ISSN 2331-0626. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Use of Integrated Approach to Disparities Evaluation in countries and regions of Visegrad Four in Comparison with Austria and Germany. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2014, 2014(2), s. 71-85. ISSN 1212-415X. [Detail]
HODULA, Martin. Měření efektivity regulatorních systémů ve vybraných zemích EU: dopad zavedení bankovní unie. Acta academica karviniensia. Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2014, 2014(4), s. 39-51. ISSN 1212-415X. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan a Thi Hoa NGUYEN. Možnosti využívání daňových investičních pobídek ve Vietnamu. DHK - daňová a hospodářská kartotéka. LINDE, Praha, Česká republika, 2014, XXII.(12), s. 34-38. ISSN 1210-6739. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Regional classification: The case of Visegrad Four. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014, XVII(1), s. 25-37. ISSN 1212-3951. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Bohdan VAHALÍK. COMPARISON OF REGIONAL COMPETITIVENESS INDEX AFTER EU ENLARGEMENT. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, 21(31, 2/2014), s. 83-94. ISSN 1211-555X. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina. Sigma Versus Beta-convergence in EU28 in Financial Crisis and Postcrisis Period. WSEAS Transactions on Business and Economics. Atény: WSEAS, 2014, 11(1), s. 314-321. ISSN 1109-9526. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina a Martin HODULA. Modelling of Maastricht Convergence Criteria Influence on Economic Growth: an empirical study of Visegrad Group countries. WSEAS Transactions on Business and Economics. Atény: WSEAS, 2014, 11(1), s. 350-358. ISSN 1109-9526. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Comparing Regions´ Ranking by MCDM methods: the Case of Visegrad Countries. WSEAS Transactions on Business and Economics. WSEAS, 2014, s. 496-507. ISSN 1109-9526. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Evaluation of Visegrad Four convergence in the context of EU cohesion. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013, 16(1/2013), s. 19-28. ISSN 1212-3951. [Detail]
TÖDTLING, Franz, Karel SKOKAN, Christoph HÖGLINGER, Petr RUMPEL a Markus GRILLITSCH. Innovation and knowledge sourcing of modern sectors in old industrial regions: comparing software firms in Moravia-Silesia and Upper Austria. European Urban and Regional Studies. London: Sage, 2013, 20(2 Special Issue), s. 188-205. ISSN 0969-7764. [Detail]
BLAŽEK, Jiří, Pavla ŽIŽALOVÁ, Petr RUMPEL, Karel SKOKAN a Petr CHLÁDEK. Emerging regional innovation strategies in Central Europe: institutions and regional leadership in generating strategic outcomes. European Urban and Regional Studies. London: Sage, 2013, 20(2 Special Issue), s. 275-294. ISSN 0969-7764. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Karel SKOKAN. Multidimensional Approach to Assessment of Performance in Selected EU Member States. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES. North Atlantic University Union, 2013, 7(1/2013), s. 1-13. ISSN 1998-0140. [Detail]
HANČLOVÁ, Jana a Michaela STANÍČKOVÁ. Measuring the Effectiveness Factors in New EU Member States through DEA Approach. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES. North Atlantic University Union, 2013, 7(5), s. 479-489. ISSN 1998-0140. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva a Lukáš MELECKÝ. Využití vícerozměrných statistických metod pro hodnocení regionálních rozdílů zemí Visegrádské čtyřky. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, 20(26), s. 140-150. ISSN 1211-555X. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Konkurenceschopnost Evropské unie v procesu globalizace světové ekonomiky. Současná Evropa. Praha: Oeconomica, 2013, 1(2013), s. 101-122. ISSN 1804-1280. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva a Petra LELKOVÁ. Perspektivy budoucí politiky soudržnosti EU v podmínkách Visegrádské skupiny. Současná Evropa. Praha: Oeconomica, 2013, 18(2), s. 39-66. ISSN 1804-1280. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Assessment of EU Competitiveness Factors by Multivariate Methods. World Academy of Science, Engineering and Technology. Blackpool: WASET, 2013, 2013(78), s. 2337. ISSN 2010-376X. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. DEA Method for Evaluation of EU Performance. World Academy of Science, Engineering and Technology. Blackpool: WASET, 2013, 78(June 2013), s. 2360-2366. ISSN 2010-376X. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Přístupy k hodnocení regionální konkurenceschopnosti EU a aplikace vybrané metodiky na příkladu Visegrádské čtyřky. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2012, VIII(1), s. 50-57. ISSN 1214-4967. [Detail]
NEVIMA, Jan a Lukáš MELECKÝ. Hodnocení beta-konvergence regionů NUTS 2 visegrádské čtyřky prostřednictvím regresního modelu. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2012, VIII(1), s. 58-61. ISSN 1214-4967. [Detail]
SKOKAN, Karel a Lukáš MELECKÝ. The Role of Business Clusters and FDI on Industry Restructuring. ECON '12. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2012, 21(1), s. 121-129. ISSN 1803-3865. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Assessment of efficiency in Visegrad countries and regions using DEA models. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2012, XV.(3), s. 145-156. ISSN 1212-3951. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Karel SKOKAN. Evaluation of the EU Member States Efficiency by Data Envelopment Analysis Method. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES. North Atlantic University Union, 2012, 6(2/2012), s. 349-357. ISSN 1998-0140. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Evaluation of Cohesion in Visegrad Countries in Comparison with Germany and Austria by Multivariate Methods for Disparities Measurement. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES. North Atlantic University Union, 2012, 6(8), s. 979-989. ISSN 1998-0140. [Detail]
SKOKAN, Karel, Eva POLEDNÍKOVÁ a Michaela STANÍČKOVÁ. Establishment and Growth of Business Clusters with Public Aid. Journal of Competitiveness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 4(3), s. 14-28. ISSN 1804-171X. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Multidimensional Approach to Evaluation of Visegrad Countries` Competitiveness in Comparison with Austria and Germany. Journal of Competitiveness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 4(3), s. 58-76. ISSN 1804-171X. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Ex-post Assessment of the Global European Strategy. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 12(02/2012), s. 71-91. ISSN 1213-2446. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela, Lukáš MELECKÝ a Eva POLEDNÍKOVÁ. Data base analysis for exploration of EU cohesion and competitiveness. ACC Journal. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, 2011(3), s. 136-146. ISSN 1803-9782. [Detail]
NEVIMA, Jan a Lukáš MELECKÝ. Analýza beta-konvergence regionů zemí visegrádské čtyřky prostřednictvím nelineárního regresního modelu. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2011, 2011(3), s. 43-57. ISSN 1212-415X. [Detail]
NEVIMA, Jan a Lukáš MELECKÝ. Aplikace ekonometrického modelu panelových dat pro hodnocení regionální konkurenceschopnosti na příkladu zemí visegrádské čtyřky. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2011, 8(1), s. 34-44. ISSN 1214-4967. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela, Lukáš MELECKÝ a Eva POLEDNÍKOVÁ. Evaluation of EU Cohesion in the Case of Visegrad Four NUTS II Regions. ECON – Journal of Economic, Management and Business. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011, 20(2/2011), s. 140-149. ISSN 1803-3865. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Hodnocení konkurenceschopnosti regionů České republiky v kontextu Lisabonské strategie. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011, 14(3), s. 183-200. ISSN 1212-3951. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Opatření zahraničně obchodní politiky a otevřenost ekonomiky v zemích Visegrádské skupiny. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011, XIV(1), s. 51-66. ISSN 1212-3951. [Detail]
BLAŽEK, Jiří, Pavla ŽÍŽALOVÁ, Petr RUMPEL a Karel SKOKAN. Where Does the Knowledge for Knowledge-intensive Industries Come From? The Case of Biotech in Prague and ICT in Ostrava. European Planning Studies. London: Taylor & Francis, 2011, 19(7), s. 1277-1303. ISSN 0965-4313. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Jan NEVIMA. Application of Econometric Panel Data Model for Regional Competitiveness Evaluation of Selected EU 15 Countries. Journal of Competitiveness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 2011(4), s. 23-38. ISSN 1804-171X. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Hodnocení konkurenceschopnosti Visegrádské čtyřky prostřednictvím aplikace CCR vstupově orientovaného modelu analýzy obalu dat. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, 16(22, 4/2011), s. 176-188. ISSN 1211-555X. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina, Monika ŠULGANOVÁ a Jana KOVÁŘOVÁ. Reálná konvergence ekonomické úrovně České republiky k eurozóně. Sociálno-ekonomická revue. Trenčín: Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2011, 9(3/2011), s. 7-21. ISSN 1336-3727. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela, Eva POLEDNÍKOVÁ a Karel SKOKAN. Konkurenceschopnost a soudržnost v zemích V4 po Lisabonské strategii. Současná Evropa. Praha: Oeconomica, 2011, 16(1), s. 115-138. ISSN 1804-1280. [Detail]
TVRDOŇ, Michal a Karel SKOKAN. Regional disparities and the way of their measurement. The case of Visegrad Four countries. Technological and Economic Development of Economy. Londýn: Vilnius Gediminas Technical University, 2011, 17(3), s. 501-518. ISSN 1392-8619. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Jan NEVIMA. Regionální konkurenceschopnost a možnosti jejího hodnocení v zemích V4 prostřednictvím aplikace specifických ekonomických koeficientů. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2010, 2009(2), s. 247-264. ISSN 1212-415X. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. EU Trade in the Time of Financial Crisis. Bulletin of Transilvania University of Brasov. Brasov: Transilvania University, 2010, 3(52-2010), s. 33-42. ISSN 2065-2194. [Detail]
NOVOTNÁ, Martina. Financial indicators and their effect on credit rating. ECON '10. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2010, 17(1), s. 33-41. ISSN 1803-3865. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. "New Approach" to Analysis of Consumer Behaviour as One of the Resources for Analysis of Individual Demand for Housing. ECON '10. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2010, 17(1), s. 44-51. ISSN 1803-3865. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Paul A. Samuelson: teorie projevených preferencí a její využití v teorii indexů. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010, 13(3), s. 137-144. ISSN 1212-3951. [Detail]
SKOKAN, Karel. Inovační paradox a regionální inovační strategie. Journal of Competitiveness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, 2(2), s. 30-46. ISSN 1804-171X. [Detail]
ŠTVERKOVÁ, Hana a Simona MATISOVÁ. Competitivness of SMEs and trends on the market. Negotia. Cluj University Press, 2010, 55(1), s. 49-60. ISSN 1224-8738. [Detail]
SKOKAN, Karel. Klastrové iniciativy a transformace starých průmyslových regionů. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2009, 2009(2), s. 334-346. ISSN 1212-415X. [Detail]
SKOKAN, Karel. Konkurenceschopnost a jedinečnost obce. E+M Ekonomie a management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009, 12(1), s. 153-154. ISSN 1212-3609. [Detail]
HONOVÁ, Iva. Půda z pohledu dějin ekonomických teorií. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, 57(6), s. 827-841. ISSN 0032-3233. [Detail]
SKOKAN, Karel. Územní soudržnost v Evropě. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. Ružomberk: Katolická univerzita v Ružomberku, 2008, VIII(1), s. 85-95. ISSN 1335-9185. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. The Impact of trade Liberalization in Textile and Clothing Sector on the EU Trade. Ekonomicko-manažérské spektrum. Žilina: Žilinská univerzita, 2008, 2(1), s. 16-23. ISSN 1337-0839. [Detail]
ZLÝ, Bohumír. Několik podnětů k pokusu o systemizaci v terminologii integrační teorie. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008, 2008(2), s. 31-45. ISSN 1212-3951. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda a Blanka BAZSOVÁ. Analýza humanitární pomoci členských zemí Evropské unie v letech 2000 - 2007. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008, 11(3), s. 58-67. ISSN 1212-3951. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Transformační výkon české ekonomiky. Medzinárodné vzťahy. Bratislava: Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovenská republika, 2008, VI.(2/2008), s. 7-12. ISSN 1336-1562. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regionální disparity v Republice Rakousko a přístupy k jejich řešení. Regionální disparity. Working papers.. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008, 2(3), s. 34-55. ISSN 1802-9450. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. REGIONÁLNÍ DISPARITY A POLITIKA SOUDRŽNOSTI V MAĎARSKU. Regionální disparity. Working papers.. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008, 2(3), s. 56-85. ISSN 1802-9450. [Detail]
SKOKAN, Karel. Constructing Regional Advantage: Does it matter for Czech regions?. ECON 07. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2007, 14(1.), s. 187-194. ISSN 0862-7908. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. The Impact of the Trade Liberalization on the EU's Budget Revenues. ECON 07. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2007, 07(14), s. 50-57. ISSN 0862-7908. [Detail]
KAŇA, Radomír a Boris NAVRÁTIL. The European Security and Defence Policy and the EU-NATO Relations (History and Contemporary Issues). ECON 07. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2007, 07(14), s. 66-73. ISSN 0862-7908. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda. Globalization and its challebges to humanitarian aid. ECON 07. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2007, 07(14), s. 9-15. ISSN 0862-7908. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Free Movement of Goods and the Czech Republic with Emphasis on Environmental Protection. ECON 07. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2007, 07(14), s. 92-98. ISSN 0862-7908. [Detail]
SKOKAN, Karel. Klastry v transformaci reginů - pět let poté. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007, X.(2-3), s. 149-166. ISSN 1212-3951. [Detail]
ZLÝ, Bohumír a Irena PALIČKOVÁ. Komparace míry otevřenosti malých a velkých ekonomik Evropské unie (Kuznetz-Woytinského metodou). Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007, 10(4), s. 50-59. ISSN 1212-3951. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. EU Trade Policy in Context of Recent World Trade Developments. Medzinárodné vzťahy 2007. Bratislava: Vydavateĺstvo EKONÓM, 2007, 2007(2), s. 39-50. ISSN 1336-1562. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regionální disparity a soudržnost v Evropské unii. Regionální disparity. Working papers.. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007, 1(1), s. 26-32. ISSN 1802-9450. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Strukturální ukazatele Evropské unie. Regionální disparity. Working papers.. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007, 1(1), s. 63-75. ISSN 1802-9450. [Detail]
NOVOTNÁ, Martina. Role of Venture Capital Policies and Programmes in the European Union. ECON '06 (selected research papers). Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2006, 13(0), s. 165-171. ISSN 0862-7908. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. The Role of Supranational Companies in the Support of SME Development. ECON 2006. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2006, 06(13), s. 109-116. ISSN 0862-7908. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris a Radomír KAŇA. The Czech Republic on its Way to Euro. ECON 2006. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2006, 06(13), s. 62-66. ISSN 0862-7908. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. Hospodářská politika - recenze. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006, IX(3), s. 103-104. ISSN 1212-3951. [Detail]
ZLÝ, Bohumír. Některé faktory ovlivňující mechanismus fungování integrace a jeho efektivitu. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006, 9(2), s. 33-49. ISSN 1212-3951. [Detail]
ZLÝ, Bohumír a Irena PALIČKOVÁ. Vývojové změny v míře otevřenosti malých ekonomik (aplikace Kuznets-Woytinského postupu). Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006, 9(1), s. 4-14. ISSN 1212-3951. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Liberalization of the agricultural trade in the WTO with externalization on domestic supports. Medzinárodné vzťahy. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2006, 4(2), s. 66-73. ISSN 1336-1562. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Evropské hospodářské zájmové sdružení. Právní rádce. Praha: ECONOMIA, a.s., 2006, XIV(12), s. 40-42. ISSN 1210-4817. [Detail]
HONOVÁ, Iva. Real Estate Investment in CEE. ECON'05. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, 12(1), s. 120-126. ISSN 0862-7908. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris a Radomír KAŇA. The EU Cohesion Policy and the New Member States. ECON'05. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, 12(1), s. 162-165. ISSN 0862-7908. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Microcredit Financing in the European Union and the Role of Mutual Guarantee Societies. ECON'05. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, 12(1), s. 199-206. ISSN 0862-7908. [Detail]
NOVOTNÁ, Martina. Venture capital environment in the European Union. ECON'05. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, 1(12), s. 253-261. ISSN 0862-7908. [Detail]
SKOKAN, Karel. Financing Cluster Initiatives. ECON'05. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, 12(1), s. 317-324. ISSN 0862-7908. [Detail]
ZLÝ, Bohumír. Specifika integrace Evropské unie - závislé země a území. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, VIII(3), s. 19-25. ISSN 1212-3951. [Detail]
SKOKAN, Karel. Systémy inovací v regionálním rozvoji. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, 8(4), s. 12-25. ISSN 1212-3951. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Popularita faktoringu roste. Bankovnictví. Praha: Economia, a. s., Praha,, 2004, (2), s. 16. ISSN 1212-4273. [Detail]
ZEMÁNKOVÁ, Iva. Economic and Social Cohesion - Convergence or Divergence?. ECON 04. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, 11(1), s. 413-425. ISSN 0862-7908. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Factoring Companies and Their Regulation. ECON'03. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004, 10(1), s. 233-239. ISBN 80-248-0479-4. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. The Enlarged European Union and the Cohesion Process. ECON'03. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004, 10(1), s. 327-329. ISBN 80-248-0479-4. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Jak si uvolnit svázané ruce. EKONOM. Praha: Economia, a. s., Praha,, 2004, 2004(1), s. 42-43. ISSN 1210-0714. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris a Radomír KAŇA. Regional disparities after the enlargement-the challenge ahead in the new member states. Econ 04. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, 11(1), s. 133-136. ISSN 0862-7908. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regional Innovation Strategies. Econ 04. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, 11(1), s. 338-346. ISSN 0862-7908. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Uzavírání faktoringové smlouvy. Právní rádce. Praha: Economia, a. s., Praha,, 2004, 12(4), s. 24-27. ISSN 1210-4817. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Procedo - balzám pro banky. Právní rádce. Praha: Economia, a. s., Praha,, 2004, (9), s. 26-28. ISSN 1210-4817. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka a Naděžda KAŇÁKOVÁ. Infekční nemoci jako globální výzva pro nové přístupy WTO k patentové ochraně. Vybrané aspekty vývoje české ekonomiky. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004, 1(1), s. 35-47. ISBN 80-248-0534-0. [Detail]
ČERNÝ, Igor. Příprava zaměstnanců pro vstup ČR do EU. Personál. Trutnov: Pratr, 2003, IX(11), s. 4-5. ISSN 1213-8878. [Detail]
SKOKAN, Karel. Program Rozvoje Moravskoslezského kraje. Moderní obec. Praha: Economia, a.s. Praha, 2001, VII(10), s. 2-3. ISSN 1211-0507. [Detail]
SKOKAN, Karel. Co je vědeckotechnický park?. Maschinenmarkt. Praha1997, 1(1), s. 51-51. [Detail]
SKOKAN, Karel. Vědecko-technologický park Ostrava. Maschinenmarkt. Praha1997, 1(1), s. 56-57. [Detail]
SKOKAN, Karel. Institucionální podpora regionálního rozvoje. Regionální Revue. Ostrava: Marketingová laboratoř Ostrava, 1997, 2(1), s. 29-41. ISSN 1210-8340. [Detail]
SKOKAN, Karel a Vítězslav ZAMARSKÝ. Projekty vědeckotechnických parků ve světě. Inovační podnikání&Transfer Technologií. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 1996, IV(3), s. 3-5. ISSN 1210-4612. [Detail]