Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Kniha nehodnocená

FOJTÍKOVÁ, Lenka a Bohdan VAHALÍK. Praktická hospodářská politika ve vybraných zemích světové ekonomiky. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-3990-5. [Detail]
DOLINOVÁ, Markéta. The Link Between Eurozone Exports and EUR/USD Exchange Rate. Rostov-on-Don: Don State Technical University, 2016. ISBN 978-5-7890-1137-9. [Detail]
KLIKOVÁ, Christiana, Igor KOTLÁN, Lenka FOJTÍKOVÁ, Eva KOTLÁNOVÁ, Zuzana MACHOVÁ a Boris NAVRÁTIL. Hospodářská politika. Ostrava: Institut vzdělávání SOKRATES, 2012. ISBN 978-80-86572-76-5. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Magdaléna a Jana DRASTÍKOVÁ. Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb jak zdolat všechny překážky. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1903-7. [Detail]
KAŇA, Radomír. Evropská unie A. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1412-4. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Právo EU. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007. ISBN 978-80-248-1414-8. [Detail]
SKOKAN, Karel. Průvodce kurzem Konkurenceschopnost EU. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1369-1. [Detail]
SKOKAN, Karel. Průvodce kurzem Řízení rozvojových projektů v EU. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1368-4. [Detail]
SKOKAN, Karel. Řízení rozvojových projektů v EU, I. díl. Ostrava: VŠB-TU Katedra evropské integrace, 2007. ISBN 978-80-248-1415-5. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda. Globalizace a mezinárodní organizace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1463-6. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Průvodce kurzem Programování strukturální pomoci v EU. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2007. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Průvodce kurzem Společná obchodní politika EU, Podpora ke kombinované formě studia. Ostrava: VŠB-TU Ostrava Institut inovace vzdělávání, 2007. ISBN 978-80-248-1532-9. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš, Boris NAVRÁTIL, Radomír KAŇA, Lenka FILIPOVÁ a Petr TOMÁNEK. Česká republika v EU - přínosy, náklady, příležitosti a hrozby - sylabus pilotního semináře projektu "Učíme a učíme se o EU". Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2006. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Společná obchodní politika EU. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1076-X. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Hospodářská politika vybraných zemí (1. díl). Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1188-X. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Průvodce kurzem Jednotný vnitřní trh. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006. ISBN ISBN 80-248-1241-X. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Průvodce kurzem SOP EU. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1079-4. [Detail]
DRASTÍKOVÁ, Jana. Průvodce kurzem Angličtina evropské integrace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
NOVOTNÁ, Martina. Průvodce kurzem Měnová politika EU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava Institut inovace vzdělávání, 2006. ISBN 80-248-1225-8. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš, Hynek BOHM, Jana NOVOTNÁ-GALUSKOVÁ a Lukáš SZLAUR. Podpora kapacit škol MSK v předkládání přeshraničních projektů - Příklady úspěšných projektů. Třinec: Institut Euroschola, 2006. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda. Globální problémy lidstva. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1048-4. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda. Průvodce kurzem Globalizace a mezinárodní organizace. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1109-X. [Detail]
TOMÁNEK, Petr, Boris NAVRÁTIL, Radomír KAŇA, Lukáš MELECKÝ, Lenka FILIPOVÁ, Lenka SPÁČILOVÁ a Jan NEVIMA. Učíme a učíme se o Evropské unii. Háj ve Slezsku: Tiskárna Maj, 2006. ISBN 80-248-1261-4. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda. Průvodce kurzem Globální problémy lidstva. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. ISBN 80-248-0967-2. [Detail]
GIBARTI, Jana, Jiří KERN, Milan ŠIMEK, Natálie UHROVÁ, Lenka FOJTÍKOVÁ a Naděžda KAŇÁKOVÁ. Deskriptivní ekonomie České republiky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0604-5. [Detail]
PÍŠEK, Tomáš. Instituce a rozhodovací proces v EU. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0474-3. [Detail]
ČERNÝ, Igor. Společné politiky EU. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0473-5. [Detail]
ČERNÝ, Igor, Tomáš PÍŠEK a Petr ZENKER. Úvod do problematiky EU. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0605-3. [Detail]
ČERNÝ, Igor. Moderní zásady řízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0475-1. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regionální politika EU. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0364-X. [Detail]
ČERNÝ, Igor a Tomáš PÍŠEK. Úvod do problematiky Evropské unie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0472-7. [Detail]