Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Profil a uplatnitelnost absolventa studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy

Ekonom a manažer

 • Odborník, který rozumí (nejen)
  • mezinárodní dimenzi ekonomické teorie a praxe,
  • ekonomické integraci a globalizačním procesům ve světové ekonomice,
  • evropskému integračnímu procesu,
  • podnikání na vnitřním trhu Evropské unie,
  • projektovému a dotačnímu managementu.
 • a umí
  • své znalosti aplikovat v reálné praxi subjektů soukromého a veřejného sektoru.

Uplatnění absolventů

 • v úřadech a institucích
  • ekonom a analytik v neziskových organizacích, municipalitních, národních a mezinárodních institucích a organizacích,
  • odborník na úřadech obcí, krajů, ministerstev.
 • v soukromých firmách
  • specialista na vnější ekonomické vztahy a zahraničně obchodní činnost,
  • specialista v oblasti regionálního rozvoje,
  • ekonomický poradce,
  • projektový manažer.

Uplatnitelnost absolventa studijního oboru Eurospráva

Studijní obor Eurospráva absolvovalo od jeho vzniku do akademického roku 2018/2019 celkem 1 873 studentů. Absolventi nacházejí uplatnění jak ve veřejném, tak soukromém sektoru a to na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Naši absolventi se uplatnili, například:

Úřady a instituce

MMR MPO_CZ

MSMT

index UV
MZV MF EK v CR 25769-crr
czechinvest MSK 9700_cs EuroceZlin

Firmy

CS OKIN Hyundaiindex Siemensx
Hertin images MDIS OGResearch
DPO_o 170313-ŠKODA-Logo-1195x1440 abb samsung_atc
44326126_2377517705597218_814877200107962368_o CMMS Tempo trainng hajdik