Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Prototyp, funkční vzorek

FRISCHEROVÁ, Lucie, Michal PAVLOVEC a Lukáš MELECKÝ. Prototyp napájecího záložního zdroje s výkonem 3 W a výstupním napětím 15 V. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
FRISCHER, Robert, Jiří DAVID a Lukáš MELECKÝ. Napájecí zdroj pro napájení logických řídicích obvodů – varianta 5W. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. [Detail]
FRISCHER, Robert, Jiří DAVID, Ondřej GRYCZ a Lukáš MELECKÝ. Napájecí zdroj pro napájení logických řídicích obvodů – varianta 7,5W s UPS. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017. [Detail]