Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Audiovizuální tvorba

SKOKAN, Karel. The role of innovative clusters in the transformation of Old Industrial Regions. Durham: Department of Geography, Durham University, 2008. [Detail]
SKOKAN, Karel. Constructing Regional Advantage: Case study of knowledge bases in Czech regions. Durham: Department of Geography, Durham University, 2008. [Detail]
SKOKAN, Karel. Emergence and Development of High-Tech Clusters in Europe. Freiberg: Technische Universität Bergakademie, 2008. [Detail]
SKOKAN, Karel. Moderní trendy a přístupy k regionálnímu rozvoji. Ostrava: Úřad Regionální rady Moravskoslezského kraje, 2008. [Detail]