Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Za účelem rozšíření odborných znalostí realizuje Katedra mezinárodních ekonomických vztahů již více jak deset let studijně poznávací cesty studentů a akademiků do institucí EU a Rady Evropy, a to na pozvání českých europoslanců:

  • Jana Zahradila
  • Věry Flasarové
  • Ivo Strejčka
  • Jiřího Havla
  • Jana Březiny
  • Vojtěcha Mynáře
  • Pavla Poce
  • Evžena Tošenovského
  • Kateřiny Konečné
  • Martiny Dlabajové

Během studijních cest mají studenti i pedagogové příležitost blíže poznat různé evropské instituce – institucionální trojúhelník (Evropskou komisi, Evropský parlament, Radu Evropské unie), „bankovní sféru“ (Evropskou centrální banku, Evropskou investiční banku) včetně německé Bundesbanky a Frankfurtské burzy, poradní orgány (Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů), Účetní dvůr Evropské unie, Soudní dvůr Evropské unie, Stálé zastoupení ČR při EU i mezinárodní organizace.