Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů úspěšně navazuje na fungování katedry evropské integrace, která byla ustavena k 1. 4. 2004 v předvečer vstupu České republiky do Evropské unie. 

Posláním katedry je výchova ekonomů, manažerů a specialistů zaměřených na problematiku evropské integrace a mezinárodních ekonomických vztahů, kteří najdou široké uplatnění v podnicích, veřejných institucích a úřadech na regionální, celostátní a především mezinárodní úrovni. Výuka je kromě širšího ekonomického základu zaměřena na problematiku globalizace, mezinárodního obchodu a především ekonomické integrace v regionálním, evropském a globálním kontextu.

Zvláštní pozornost je věnována zaměření a profilaci studia na praktické uplatnění absolventů v náročném konkurenčním prostředí globální ekonomiky, a to prostřednictvím studijních stáží na zahraničních univerzitách či získávání pracovních zkušeností studentů na domácích a zahraničních pracovních stážích (např. v institucích EU).

Zaměření studia je dále doplněno o volitelné předměty z oblasti národohospodářské, veřejné ekonomiky a správy, podnikání nebo environmentální. Důraz je kladen také na rozvoj jazykových znalostí v podobě nabídky výuky vybraných předmětů v angličtině.

Katedra navazuje a rozšiřuje vztahy s odborníky z praxe a ze zahraničních univerzit obdobného zaměření; klade na ně důraz jak v pedagogických aktivitách, tak i ve vědeckovýzkumné činnosti.

Katedra_new

Tým katedry mezinárodních ekonomických vztahů