Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Kapitola v knize

STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Impact of Global Pattern on the EU Economic Growth and Urbanization of NUTS 2 Regions. In: Migration and urbanization : local solutions for global economic challenges. Hershey: Business Science Reference, 2020. s. 241-264. ISBN 978-1-79980-111-5. [Detail]
OSTÁRKOVÁ, Jana a Michaela STANÍČKOVÁ. CONCEPT OF REGIONAL RESILIENCE: LITERATURE REVIEW OF THEORY AND APPLICATION STUDIES. In: Pandemic economic crisis: changes and new challenges to society. Sofie: VUZF University, 2020. s. 152-160. ISBN 978-954-8590-92-1. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Threats and challenges for the competitiveness of the european union: What are the perspectives for cohesion among the member states?. In: The European Union: Policies, Perspectives and Politics. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2020. s. 63-84. ISBN 978-1-5361-7143-3. [Detail]
ŠTVERKOVÁ, Hana, Monika MYNARZOVÁ a Radomír KAŇA. Academic Entrepreneurship in International Context: the Visegrad Countries' Perspective. In: Academic Entrepreneurship in International Context: the Visegrad Countries’ Perspective. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019. s. 16-27. ISBN 978-83-01-20766-3. [Detail]
ŠTVERKOVÁ, Hana, Monika MYNARZOVÁ a Radomír KAŇA. Setting up and running a business in the V4 countries. In: Academic entrepreneurship in international context : the Visegrad countries' perspective. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. s. 16-28. ISBN 978-83-01-20766-3. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika a Hana ŠTVERKOVÁ. Economy Based on Knowledge and Innovation - the Case of European Single Market. In: EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crisis & Conflicts. Warszawa: ELIPSA, 2019. s. 36-49. ISBN 978-83-8017-307-1. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. How do the EU member states use the EU cohesion policy for regional development? Monitoring of the EU via cohesion monitor. In: Organizational-economic mechanisms of management innovative development of economic entities. Przeworsk: Higher School of Social and Economic, 2019. s. 338-346. ISBN 978-83-937354-6-4. [Detail]
TAVIDZE, Albert, Lenka FOJTÍKOVÁ a Michaela STANÍČKOVÁ. How Do Stages of Economic Development Affect China's Competitiveness? Efficiency Analysis: China's Position as a Global Player in Comparison with the WTO Members. In: Progress in Economics Research. Volume 42. New York: Nova Science Publishers, 2019. s. 37-100. ISBN 978-1-5361-5120-6. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina a Markéta DOLINOVÁ. Implications of Behavioural Economics for Monetary Policy. In: Modeling Social Behavior and Its Applications. Valencia, Spain: Nova Science Publishers, Inc., 2018. s. 149-162. ISBN 978-1-5361-3667-8. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela, Lukáš MELECKÝ a Lenka FOJTÍKOVÁ. The Application of Social Inequality Models on Selected Regions of the European Union. In: Modeling social behavior and its applications. New York: Nova Science Publishers, 2018. s. 23-40. ISBN 978-1-5361-3666-1. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka a Michaela STANÍČKOVÁ. External Aspects of the European Union´s Competitiveness. In: Economic Reforms for Global Competitiveness. Hershey: IGI Global, 2017. s. 180-208. ISBN 978-1-5225-3856-1. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela, Denis USHAKOV a Lukáš MELECKÝ. Boosting the EU Competitiveness as Response to Economic Shocks: Composite Weighted Index of Regional Resilience. In: Economic Reforms for Global Competitiveness. Hershey: IGI Global, 2017. s. 209-228. ISBN 978-1-5225-3856-1. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. The Connectedness of the European Union and China through the Multilateral Trade System. In: European security and stability in a complex global order : the case of neighbourhood policy. Warszava: Dom Wydawniczy Elipsa, 2017. s. 166-177. ISBN 978-83-8017-184-8. [Detail]
SÁNCHEZ, Lucas Jódar, Lenka FOJTÍKOVÁ, Michaela STANÍČKOVÁ, Elena de la Poza PLAZA, Lukáš MELECKÝ a Luis Acedo RODRIGUEZ. Modeling of Human Capital and Impact on EU Regional Competitiveness. In: Modeling Human Behavior: Individuals and Organizations. New York: NOVA Publishers, 2016. s. 133-164. ISBN 978-1-5361-0216-1. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris a Nikolay YELETSKY. ECONOMIC GOVERNANCE IN THE EUROPEAN UNION. In: Problemy i tendencii transformacii mirovoj ekonomiki. Rostov na Donu: Donskoj gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2015. s. 199-210. ISBN 978-5-7890-1023-5. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. The Changes of International Trade Policy: Liberalisation vs. Protectionism. In: Problemy i tendencii transformacii mirovoj ekonomiki. Rostov na Donu: Donskoj gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2015. s. 92-117. ISBN 978-5-7890-1023-5. [Detail]
YELETSKY, Nikolay a Eva KOVÁŘOVÁ. Impact of Globalization on Nation-States and their Economies. In: Problemy i tendencii transformacii mirovoj ekonomiki. Rostov na Donu, RU: Donskoj gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2015. s. 39-58. ISBN 978-5-7890-1023-5. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina a N.D. YELETSKY. The Reform of the International Monetary System and the Role of the International Monetary Fund in the Contemporary World Economy. In: The World Economy Transformation: Problems and Trends. Rostov on Don: Publishing center of Don State Technical University, 2015. s. 160-176. ISBN 978-5-7890-1023-5. [Detail]
KAŇA, Radomír, Štěpán KAVAN a Monika MYNARZOVÁ. Společná bezpečnostní a obranná politika jako přínos ke globální bezpečnosti. In: Bezpečnost společnosti v podmínkách Evropské unie. České Budějovice: Vysoká škola evropských a egionálních studií, o.p.s., 2014. s. 75-86. ISBN 978-80-87472-72-9. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš, Lukáš MELECKÝ a Michaela STANÍČKOVÁ. konkurenceschopnost České republiky po vstupu do Evropské unie. In: Česká a Slovenská republika po roce 1993: ekonomický a politický vývoj. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2012. s. 248-279. ISBN 978-80-86879-36-9. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Michaela STANÍČKOVÁ. Analýza růstových strategií na posílení konkurenceschopnosti Evropské unie. In: Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2011. s. 52-61. ISBN 978-80-87472-04-0. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Analýza reálné konvergence vybraných regionů zemí EU-15 prostřednictvím ekonometrického modelu beta konvergence. In: DUŠEK, J.; PÁNA, L. a kol. Udržitelný rozvoj v evropských regionech.. České Budějovice: VŠERS, o.p.s., 2010. s. 171-179. ISBN 978-80-86708-90-4. [Detail]
KAŇA, Radomír. 9.6 Dvojí účinky celní unie? komplexní statický model. 9.7 Vliv výše cla na účinky celní unie. 10.3 Problém tzv. efektu blahobytu z integrování trhů práce. 10.4 Efekty integrace trhů kapitálu - modelové řešení. In: Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Tribun EU, 2009. s. 178-185, 186-191, 203-205, 205-207. ISBN 978-80-7399-719-9. [Detail]
SKOKAN, Karel. Role klastrů v regionálním rozvoji. In: Regionální rozvoj (René Wokoun, Jan Malinovský, Milan Tamborský, Jiří Blažek a kolektiv autorů). Praha: LINDE, Praha, Česká republika, 2008. s. 287-302. ISBN 978-80-7201-699-0. [Detail]
SKOKAN, Karel. Innovative Concepts in the Regional Policy of the Czech Republic. In: Finansowanie rozwoju regionalnego. Chorzow: Wyzsza szkola bankowa v Poznaniu, 2007. s. 301-320. ISBN 978-83-7205-250-6. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka a František VARADZIN. Region a zahraniční obchod. In: Region a vnější ekonomické vztahy. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005. s. 44-69. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda. Region a mezinárodní pohyb pracovních sil. In: Region a vnější ekonomické vztahy. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005. s. 70-116. ISBN 80-248-0968-0. [Detail]
KAŇA, Radomír. Regionalismus a jeho kořeny; EU a regiony. In: Regiony a vnější ekonomické vztahy. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 160-172. ISBN 80-248-0968-0. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. Integrační procesy a region. In: Regiony a vnější ekonomické vztahy. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. s. 177-185. ISBN 80-248-0968-0. [Detail]
ZLÝ, Bohumír. Mezinárodní ekonomická integrace. In: Úvod do ekonomie. 2. upr. vyd.. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. s. 277-288. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka a Naděžda KAŇÁKOVÁ. Česká republika a mezinárodní organizace. In: Deskriptivní ekonomie České republiky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 211-228. ISBN 80-248-0604-5. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regionální klastry v Moravskoslezském kraji jako nástroj konkurenceschopnosti. In: Ekonomické, ekologické a sociální aspekty transformačních procesů průmyslových regionů průmyslových regionů v integrující se Evropě. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. s. 47-58. ISBN 80-248-0663-0. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regionální klastry v Moravskoslezském kraji jako nástroj konkurenceschopnosti. In: Ekonomické, ekologické a sociální aspekty transformačních procesů průmyslových regionů v integrující se Evropě.. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. s. 47-59. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris a Ivana JÁNOŠÍKOVÁ. Výdajový model s multiplikátorem. In: Makroekonomie. Základní kurs.. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 23-37. ISBN 80-248-0530-8. [Detail]
SKOKAN, Karel. Networking in Regional Development in the Czech Republic and the Role of Regional Development Agencies. In: Networking Regions - Regional Development and Transnational cooperation in an enlarging EU. Wien: Eco Plus - The regional development Agency of Loweer Austria, 2001. s. 71-74. [Detail]