Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Zpráva

SUCHÁČEK, Jan, Jaroslav URMINSKÝ a Eva POLEDNÍKOVÁ. Education as a source and an inhibitor of climate innovation and entrepreneurship in V4 countries. Climate-KIC Holding B.V, 2018. [Detail]
SKOKAN, Karel. Industrial and Science Technology Parks as Tools for Regional Development in North Moravia and Silesia Region in the Czech Republic. Shannon: International Development Ireland Limited, 1998. [Detail]