Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Školy a veřejnost

Témata přednášek:

 • EU a MY – aneb co nám evropská integrace (ne)přináší v každodenním životě.
 • Evropská unie – současnost a budoucnost.
 • Evropská unie na rozcestí.
 • Jak se máme v Evropské unii? Dokážeme ovlivňovat evropskou politiku?
 • Je současný svět bezpečný?
 • Pohroma jménem Czexit.
 • Potřebujeme projekty financované Evropskou unií?
 • Projektové řízení – proč je těžké a proč projekty dopadají špatně?
 • Soudržnost Evropské unie: Utopie nebo cement, který drží EU pohromadě?

Věda a výzkum

Témata spolupráce:

 • Analýza vybraných politik EU a postavení EU ve světové ekonomice.
 • Bezpečnostní aspekty migrace v kontextu ekonomického, politického a společenského vývoje.
 • Faktory determinující pozici zemí v mezinárodním obchodě.
 • Hospodářská krize a ekonomicko-společenský dopad na konkurenceschopnost územních celků.
 • Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států EU.
 • Nové trendy a metodické přístupy ve vývoji kompozitních indexů a jejich aplikace na územní jednotky Evropského prostoru.
 • Regionální rozvoj a regionální disparity – územní rozměr společenských nerovnoměrností v kontextu fondů EU.
 • Rizikové faktory ekonomického a politického vývoje ve vztahu k bezpečnosti moderní společnosti a jednotlivce s přihlédnutím k vývoji euroatlantických struktur.
 • Společenská rizika v národním a evropském měřítku v souvislosti s vývojem vnitřní bezpečnosti Evropské unie.
 • Technologická suverenita EU.
 • Veřejné investování z fondů EU a jeho vliv na konkurenceschopnost a inovační potenciál regionů v evropském prostoru.
 • Vliv členství ČR v EU na ekonomický, společenský a politický rozvoj regionů.

Praxe

Témata spolupráce

 • Efektivita veřejných prostředků jako nástroj podpory konkurenceschopnosti podniků.
 • Evropská unie – současný stav a trendy vývoje.
 • Finanční a ekonomické hodnocení projektů spolufinancovaných z fondů EU.
 • Finanční řízení projektů.
 • Projektový a dotační management projektů spolufinancovaných z fondů EU
 • Rozvojové strategie jako komplexní přístup k projektům spolufinancovaných z fondů EU.
 • Společná bezpečnostní a obranná politika EU.