Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ve spolupráci s partnery pořádá Katedra mezinárodních ekonomických vztahů pro studenty, akademickou obec i širokou veřejnost odborné přednášky k aktuálním makroekonomickým otázkám evropské integrace, mezinárodních ekonomických vztahů a ekonomiky  České republiky.  Přednášky jsou realizovány odborníky z praxe.

Mezi významné odborníky, se kterými rozvíjíme spolupráci patří, např.:

  • analytici EU Office Česká spořitelna, a.s.
  • ekonomičtí poradci Zastoupení Evropské komise v ČR
  • guvernér a člen bankovní rady České národní banky
  • komisaři Evropské komise
  • ministr zahraničních věcí ČR
  • místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
  • poslanci Evropského parlamentu
  • prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
  • první rada Velvyslanectví Francie v ČR
  • ředitel odboru OSN Ministerstva zahraničních věcí ČR
  • ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky
  • ředitelé odborů ministerstvech ČR
  • ředitelka Diplomatické akademie MZV ČR
  • ředitelka personálního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR
  • státní tajemník pro evropské záležitosti
  • vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
  • velvyslanec ČR v USA
  • velvyslanec Slovenské republiky v ČR
  • velvyslankyně Irské republiky a řada dalších 

Ve spolupráci s Eurocentrem Ostrava a MZV ČR katedra dále realizuje školení „Jak se nejlépe připravit na EPSO testy aneb příprava uchazečů o práci v institucích EU na výběrové řízení“. Naši studenti jsou rovněž zapojeni do programu „Studentští ambasadoři profesní dráhy v EU“.