Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V oblasti vědeckého výzkumu se katedra zaměřuje na problematiku evropské a světové integrace, na teorii integračních procesů, vnitřního trhu EU, regionálního rozvoje a rozvoj podnikatelského prostředí v EU. Členové katedry modelují obchodní toky, sledují a vyhodnocují konkurenceschopnost ekonomik, států a regionů v prostředí prohlubující se integrace, definují a analyzují faktory jejich růstu. Další oblastí vědeckého výzkumu na katedře je proces ekonomické konvergence členských zemí EU.

Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Vedoucí katedry
lukas.melecky@vsb.cz
+420 597 322 277

doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.

Vědecká tajemnice katedry
lenka.fojtikova@vsb.cz
+420 597 322 132