Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Abstrakt nebo poster ve sborníku

HANČLOVÁ, Jana, Mehdi TOLOO, Lukáš MELECKÝ a Michaela STANÍČKOVÁ. Energy efficiency comparison of EU28 countries based on various undesirable outputs of air emissions. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. 1 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]