Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Článek nehodnocený

MELECKÝ, Lukáš. Efficiency Analysis of ERDF and CF Co-financed Programmes Focusing on the Transport in Member States of the European Union. EconPapers. 2017, 2017(77), s. 1-10. ISSN 0000-0000. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Efficient Implementation of the Europe 2020 Strategy Goals: Is Social Equality Achievable Reality or Myth Perhaps?. EconPapers. 2017, 120, s. 1-8. ISSN 0000-0000. [Detail]
VAVREČKA, Zdeněk a Markéta DOLINOVÁ. Current Position of Young People in Visegrad Countries in comparision with the union average. Humanizacja Pracy. 2016, 2016(32852016), s. 9-25. ISSN 1643-7446. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Trade Strategy of the European Union or How to Compete with the World. Medzinárodné vzťahy. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013, 11(3), s. 48-57. ISSN 1336-1562. [Detail]
ZLÝ, Bohumír. Jan Keller: Teorie modernizace - recenze. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008, XI(2), s. 103-107. ISSN 1212-3951. [Detail]
ZLÝ, Bohumír. Petr Fiala: Evropský mezičas - recenze. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007, X(1), s. 98-101. ISSN 1212-3951. [Detail]
PÍŠEK, Tomáš. Průvodce Evropskou unií. Moderní obec. Praha: Economia, a.s. Praha, 2002, VIII(9), s. 17-17. ISSN 1211-0507. [Detail]
PÍŠEK, Tomáš. Průvodce Evropskou unií. Moderní obec. Praha: Economia, a.s. Praha, 2002, VIII(1), s. 24-24. ISSN 1211-0507. [Detail]
PÍŠEK, Tomáš. Průvodce Evropskou unií. Moderní obec. Praha: Economia, a.s. Praha, 2002, VIII(11), s. 35-35. ISSN 1211-0507. [Detail]
PÍŠEK, Tomáš. Průvodce Evropskou unií. Moderní obec. Praha: Economia, a.s. Praha, 2001, VII(8), s. 16-16. ISSN 1211-0507. [Detail]
PÍŠEK, Tomáš. Průvodce Evropskou unií. Moderní obec. Praha: Economia, a.s. Praha, 2001, VII(9), s. 25-25. ISSN 1211-0507. [Detail]