Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. EU-28 Economy`s Development in Context of Globalization and Integration: Dynamic DEA Approach. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Actual Economy: Local Solutions for Global Challenges. [Česko]: [s.n.], 2015. s. 40-43. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Regional Trade Agreements: Complement or substitute of the multilateralism?. In: Liberecké ekonomické fórum 2007. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2007. s. 22-22. ISBN 978-80-7372-244-9. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Regionální disparity v kontextu politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. In: Medzinárodné vzťahy 2007. Bratislava: Vydavateĺstvo EKONÓM, 2007. s. 66-66. ISBN 978-80-225-2437-7. [Detail]