Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Ostatní

KUTSCHERAUER, Alois, Hana FACHINELLI, Miroslav HUČKA, Vladimír KOUDELA, Karel SKOKAN, Jan SUCHÁČEK, Petr TOMÁNEK a Pavel TULEJA. REGIONÁLNÍ DISPARITY - Nástroje, indikátory a metody pro sledování a hodnocení regionálních disparit. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. [Detail]
KUTSCHERAUER, Alois, Hana FACHINELLI, Miroslav HUČKA, Vladimír KOUDELA, Karel SKOKAN, Jan SUCHÁČEK a Petr TOMÁNEK. REGIONÁLNÍ DISPARITY - Teorie, klasifikace, systémová dekompozice a mezinárodní srovnání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. [Detail]