Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Ostatní

STANÍČKOVÁ, Michaela. EU Resilience Composite Index in the context of Regional Development. Brusel: European Commision - European Committee of the Regions, 2017. 74-84 s. ISBN 000-0-00-000000-0. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela, Lukáš MELECKÝ a Jana HANČLOVÁ. Context-Dependent DEA Approach: Performance Catching Up Among European EU28 NUTS 2 Regions. 2015. [Detail]
HANČLOVÁ, Jana, Lukáš MELECKÝ a Michaela STANÍČKOVÁ. Application of the Nonparametric DEA Meta-frontier Approach with Undesirable Outputs to Compare Meta-technology Ratio and Technology Gap Inefficiency among European Regions. 2015. [Detail]
KUTSCHERAUER, Alois, Hana FACHINELLI, Miroslav HUČKA, Vladimír KOUDELA, Karel SKOKAN, Jan SUCHÁČEK, Petr TOMÁNEK a Pavel TULEJA. REGIONÁLNÍ DISPARITY - Nástroje, indikátory a metody pro sledování a hodnocení regionálních disparit. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. [Detail]
KUTSCHERAUER, Alois, Hana FACHINELLI, Miroslav HUČKA, Vladimír KOUDELA, Karel SKOKAN, Jan SUCHÁČEK a Petr TOMÁNEK. REGIONÁLNÍ DISPARITY - Teorie, klasifikace, systémová dekompozice a mezinárodní srovnání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. [Detail]