Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Erasmus - IP (Intensive programs)

Kód Řešitel Název projektu
13203-1055/BRATISL03 Melecký Lukáš Ing., Ph.D. DOCs on the Move

Grantová agentura ČR

Kód Řešitel Název projektu
GA17-22426S Fojtíková Lenka prof. Ing., Ph.D. Právní aspekty začleňování Číny do globálního obchodního systému
GECRP/11/E025 Skokan Karel prof. Ing., Ph.D. Životní cyklus klastrů - role aktérů, sítí a institucí při vzniku, růstu, úpadku a znovuoživení klastrů
GECRP/07/E005 Skokan Karel prof. Ing., Ph.D. Podpora regionální konkurenceschopnosti: směrem k nejnovějším regionálním inovačním systémům v Evropě
GA402/06/1526 Skokan Karel prof. Ing., Ph.D. Měření a řízení výkonnosti klastrů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Řešitel Název projektu
SP2022/7 Ostárková Jana Ing. Nové trendy a metodické přístupy ve vývoji kompozitních indexů a jejich aplikace na územní jednotky evropského prostoru
IRP/2018/192 Mynarzová Monika Ing. Bc., Ph.D. Inovace předmětu Vnitřní trh Evropské unie
IRP/2018/195 Kaňa Radomír Ing., Ph.D. Inovace předmětu Evropská unie A
IRP/2018/209 Staníčková Michaela doc. Ing., Ph.D. Inovace studijního předmětu Konkurenceschopnost EU
SP2017/111 Staníčková Michaela doc. Ing., Ph.D. Regionální specializace a rozmanitost NUTS 2 regionů EU28: Analýza determinantů regionální dynamiky
SP2015/106 Staníčková Michaela doc. Ing., Ph.D. Vliv hospodářských šoků na efektivitu a konkurenceschopnost EU z hlediska regionální a mezinárodní úrovně: neparametrický přístup
SP2014/111 Staníčková Michaela doc. Ing., Ph.D. Prostorová lokalizace faktorů konkurenceschopnosti a jejich vliv na efektivnost regionů NUTS 2 zemí EU28
SP2013/122 Fojtíková Lenka prof. Ing., Ph.D. Modelování zahraničně obchodních vztahů vybraných světových ekonomik
SP2013/43 Dvoroková Kateřina Ing., Ph.D. Makroekonometrické modelování vlivu hospodářské krize na ekonomickou konvergenci zemí EU
SP2013/45 Navrátil Boris Ing., CSc. Makroekonomická efektivnost jako faktor konkurenceschopnosti členských států Evropské unie v globalizovaném prostředí
SP2012/102 Dvoroková Kateřina Ing., Ph.D. Ekonometrická analýza maastrichtských konvergenčních kritérií jako klíčového determinantu reálné konvergence vybraných zemí EU
SP2012/153 Melecký Lukáš Ing., Ph.D. Disparity, soudržnost a konkurenceschopnost v zemích a regionech Visegrádské čtyřky v kontextu vybraných vyspělých zemí EU
SP2011/121 Dvoroková Kateřina Ing., Ph.D. Měření míry konvergence české a slovenské ekonomiky pomocí analýzy platební bilance a ekonomické úrovně
SP2011/124 Melecký Lukáš Ing., Ph.D. Konkurenceschopnost a soudržnost zemí Visegrádské čtyřky v kontextu růstových strategií Evropské unie
CZ.04.1.05/3.3.00.1/2203 Skokan Karel prof. Ing., Ph.D. Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji
HS120501 Skokan Karel prof. Ing., Ph.D. Ex-ante hodnocení Regionálního operačního programu

Moravskoslezský kraj

Kód Řešitel Název projektu
01232/2022/ŠMS Staníčková Michaela doc. Ing., Ph.D. 6. ročník mezinárodní vědecké konference o evropské integraci - ICEI 2022 - technické zázemí
08043/2019/ŠMS Fojtíková Lenka prof. Ing., Ph.D. 5. ročník mezinárodní vědecké konference o evropské integraci - ICEI 2020 - technické zázemí
02073/2018/RRC Fojtíková Lenka prof. Ing., Ph.D. 4. ročník mezinárodní vědecké konference o evropské integraci - ICEI 2018 - technické zázemí
01489/2016/RRC Fojtíková Lenka prof. Ing., Ph.D. Mezinárodní vědecká konference International Conference on European Integration 2016
00289/2014/RRC Fojtíková Lenka prof. Ing., Ph.D. Mezinárodní vědecká konference International Conference on European Integration 2014

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Řešitel Název projektu
RPP2020/152 Melecký Lukáš Ing., Ph.D. Tvorba studijního předmětu Mezinárodní projektový management
RPP2019/34 Kaňa Radomír Ing., Ph.D. Inovace předmětu Teorie integračních procesů
RPP2017/173 Melecký Lukáš Ing., Ph.D. Inovace předmětu Regionální politika EU na oboru Eurospráva v kontextu programového období 2014 - 2020
RPP2016/35 Honová Iva Ing., Ph.D. Inovace předmětu Integrační procesy ve světové ekonomice
FRVS2015/32 Fojtíková Lenka prof. Ing., Ph.D. Hospodářská politika vybraných zemí
FRVS2015/40 Kovářová Eva Ing., Ph.D. Inovace studijního předmětu: Globalizace a mezinárodní organizace
FRVS2015/44 Mynarzová Monika Ing. Bc., Ph.D. Inovace předmětu Podpora podnikání v Evropské unii
FRVS2014/211 Dvoroková Kateřina Ing., Ph.D. Inovace studijního předmětu: MonetaryTheory and Policy
FRVS2014/215 Melecký Lukáš Ing., Ph.D. Inovace výuky projektového a dotačního managementu na oboru Eurospráva: vstříc novým trendům programovacího období 2014-2020
FRVS2014/221 Kaňa Radomír Ing., Ph.D. Inovace předmětu Teorie integračních procesů

Technologická agentura

Kód Řešitel Název projektu
TIRDUVCR932MT05 Melecký Lukáš Ing., Ph.D. Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?
TIRDUVCR932MT01 Melecký Lukáš Ing., Ph.D. Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022

Visegradský fond

Kód Řešitel Název projektu
21810049 Mynarzová Monika Ing. Bc., Ph.D. Corporate Social Responsibility Academy in V4 - Universities for Society
11610602 Mynarzová Monika Ing. Bc., Ph.D. Přeshraniční budování studentských podnikatelských Start-upů ve skupině V4

Úřad vlády ČR

Kód Řešitel Název projektu
17/2008 - OEZ Kubečková Magdaléna Mgr.Ing., Ph.D. Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU - aneb Jak zdolat všechny překážky