Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů nabízí studentům oboru Eurospráva a specializace Mezinárodní ekonomické vztahy široké spektrum stáží a praxí u partnerských institucí veřejného a soukromého sektoru. Cílem těchto stáží a praxí je umožnit studentům uplatnit teoretické a metodologické poznatky získané v průběhu jejich vysokoškolského studia a posílit jejich odbornou orientaci. Účelem je, aby studenti byli schopni aplikovat poznatky získané v odborných předmětech při plnění pracovních úkolů, získali informace o provozu příslušné organizace (firmy či úřadu) a prohloubili své praktické dovednosti. Záměrem je rovněž zvýšit provázanost vysokoškolského studia s potřebami budoucích zaměstnavatelů našich absolventů.

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů dále studentům nabízí a pomáhá zajišťovat odbornou stáž v délce 6 týdnů a více v zahraničních institucích jako je Evropský parlament, a to u vybraných českých europoslanců a Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii.

 1. Stáže v institucích Evropské unie

  • Evropská komise (Brusel, Praha)
  • Evropský parlament (Brusel, Štrasbourg)
 2. Stáže na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí

  • Stálé zastoupení ČR při EU (Brusel, Belgie)
  • Velvyslanectví ČR v zemích EU i ve světě (spolupráce s Diplomatickou akademií Ministerstva zahraničních věcí ČR)

 3. Stáže v mezinárodních organizacích

  • Organizace spojených národů (New York)
  • Světová obchodní organizace (Ženeva)

Kontakt pro stáže:

Ing. Navrátil Boris, CSc.

Ing. Poledníková Eva, Ph.D.